20. ja 21. oktoobril kohtuvad Mooska talus suitsusauna sõbrad

Sann uut sannaliisi. Pilt: Martin Mark.

Soome 100 sündmuste sarjas kohtuvad Soome, Eesti ja Leedu suitsusauna sõbrad 20. oktoobril Mooska talus. Ikka selleks, et saada kokku ja rääkida suitsusauna vaimset pärandist, sauna ja tervise vastastikusest mõjust ja muidugi käia pikalt ja mõnuga suitsusaunas.

Saunapärandi meelde tuletamine ja teadvustamine rikastab meie maailmatunnetust. Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus on suitsusauna kultuur olnud sarnane. Igas kogukonnas mäletatakse ja on tänaseni säilinud mingi osa kombestikust. Näites Soomlased on järjepidevalt saunas verikuppu pannud, Lätlastel on heal järjel erinevate taimede pruukimine saunas ja Leedukatel on tugev vihtlemiskultuur. Suitsusauna kultuur on põhjamaade ühine rikkus, mille püsima jäämine on meie ühine vastutus.

Loe edesi: 20. ja 21. oktoobril kohtuvad Mooska talus suitsusauna sõbrad

Soome Saunatuur Kekkoneni saunas ja Mooska savvusannas

 

 Mooska sanna man. Pilt: Kärt Salumets.Tähistame Soome 100 juubeliaastat ka saunas! Saunatuur peatub oktoobris Kagu-Eestis. Kutsume kohale soomlasi, Soome sõpru ja sauna sõpru. Saunatama tuleb ka Rahvusvahelise Saunaliidu president Risto Elomaa.

Kekkoneni saun Käärikul N 19.10.2017 kl 18

Käime saunas Käärikul, "Kekkoneni saunas", mis sai kuulsaks 1964. aastal Kekkoneni visiidi tõttu. Võta kaasa vastavalt soovile ujumisriided või saunalina, saunatame segasaunas. Aadress: Kääriku Spordikeskus, Kääriku küla, Otepää

Mooska savvusann Haanjas R 20.10.2017 kl 17

Mooska talu suitsusaun ehk savvusann on ehe kogemus Kagu-Eesti suitsusaunatraditsioonist, mis on liidetud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Perenaine Eda Veeroja jutustab suitsusauna pärimusest, suupisteks on traditsioonilisel viisil suitsusaunas suitsutatud liha. Naistele ja meestele on eraldi suitsusaun.

Aadress: Haanja küla, Mooska talu, Haanja vald

Loe edesi: Soome Saunatuur Kekkoneni saunas ja Mooska savvusannas

Haanimaa savvusannanätäl om põimukuu tõsõl nädälil

sannanatal2017 piltPõimukuu 10. päiv, nelläpäiv

Kell 11 alostas VIHTLEMISE OPITARÕ MOOSKA TALON. Nelläpäivilde peetäs sannan kombit, praavitadas tervüst ja tohtõrdadas. Kõnõlõmi vihtust ja viha lüümisest, teemi hindäle vihtu, opimi, kuis sannan vihtu. Perän oppust läämi sanna vihtlema, et oppusel teedä saadu tarkus iks külge jäänü. Tüütarrõ mahu-ei pallo osaliisi, tuuperäst anna hindä tulõkist ette teedä. Osavõtt om 25 eurut.

Põimukuu 11. päiv, riidi

Kell 10 OPPUS: KUIS KUTA SAVVUSANNA KERES? Tüütarõ om Väike-Palomäe talon Hämkoti külän. Keressele võlve tegemine, keressekivve korjamine ja keresse kudamine. Põnõva tegemise omma ka latsilõ ja naisilõ. Opitarõst osavõtt mass 15 eurut täüskasunu inemise päält. Tüütarrõ mahu-ei pallo osaliisi, tuuperäst anna hindä tulõkist ette teedä.

Kell 19 om ILOÕDAK Plaksi külä Tuulepesa talon. Sannah sündünü helü ja muusiga vahel oma Viidu Tõnise jutu. Iloõdak om massulda, a soovitami üten võtta uma moonakott.

Loe edesi: Haanimaa savvusannanätäl om põimukuu tõsõl nädälil

Leedun om mitma rahva ütine tsõõriklaud savvusannakombide hoitmisõ asjun

Vabalyne suitsusauna ees24. ja 25. urbõkuu päivil peetäs Leedun Vilniuse lähiksel Vabalyne talon savvusanna kombide püsümise asjan tsõõrilaud, kon märgotadas kuuntüüplaane Eesti, Leedu ja Suumõ sannakogokundõ vaihel.

Vana-Võromaa savvvusannakombõ arvati 2014. aastagal UNESCO üleilma tähtsä vaimlidse kultuuriperändüse nimekirja ja seo sündümine härgüt ka mi naabõrmaie sannahuviliidsõ uma kotusõ vannu sannakombide püsümise üle märgotama.

 Savvusann om aost aigu põhjamaie inemiisi jaos olnu iho ja henge kosutamise kotus, a ao joosul om pallo sannatiidmisi är unehtet ni sannaki muutunu. Nii Soomõn, Lätin ku Leedun omma sannakombõ olnu küländ ütesugumadsõ olnu ja egän kogokunnan om täämbätseni ütsjagu tiidmist alaõ püsünü. Näütes suumlaisil om läbi ao sannan verekuppõ pantu, lätläse tiidvä häste, mändseid kasvõ ja ruuhi tulõ sannan tohtõrdamises pruuki, leeduka omma kõva vihtlõja.  Savvusannakombõ omma põhjamaie ütine rikkus, minka alaõpüsümine om mi ütine huul.

Loe edesi: Leedun om mitma rahva ütine tsõõriklaud savvusannakombide hoitmisõ asjun

Käänüpäiv Mooska sannan

Kerli mooska sannan kaanupaiv2016Mooska talon tettü videoklipp talvitsõ käänüpäävä sannast näütäs Võromaa savvusanna ni vanõmbit sannakombit. Kaija saat seod Visitestonia kodolehe päält:  http://www.visitestonia.com/en/why-estonia/winter-solstice

Talistepühis om kätte tulnu aastaga kõge pümmemb aig, a tuudaigu käänd päiv hinnäst jäl pikembä tsõõri pääle käümä.

Võromaal om kõgõ kombõs olnu, et inne pühhi vai tähtsit päivi käüdäs sannan – sõs om hää puhta iho ja hengega vahtsõlõ vasta minna. 

Teedüsse pandsõ üles Külli Eichenbaum

FaLang translation system by Faboba