Savvusann logo
Smoke sauna tradition in Võromaa added to UNESCO

Smoke sauna tradition in Võromaa added to UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

Avaldatud: 27 November, 2014

Press release of the Ministry of Culture, Võromaa Smoke Sauna Cooperation Council and Estonian National Commission for UNESCO 27/11/2014 Smoke sauna tradition in Võromaa added […]

Smoke sauna tradition in Võromaa added to UNESCO

Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO üleilma tähtsä kultuuripärandüse nimekirän

Avaldatud: 26 November, 2014

Kultuuriministeeriumi, Vana-Võromaa suidsusannu kuuntüükogo ja UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni teedüs 27.11.2014 Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO üleilma tähtsä kultuuripärandüse nimekirän UNESCO vaimlidse kultuuriperändüse komitee kuunistmisel Pariisin […]

Pokumaa saun

Suidsusannapäiv tulõ märdikuu 27. pääväl Pokumaal

Avaldatud: 27 October, 2014

Seosügüsene Vana-Võromaa suidsusannapäiv tulõ 27. novembril (nelläpäiv) Pokumaal  alostusega kell 14. Päävä sissejuhatusõs kaijas, kuis sanna kütmine käü ja alostusõs kõnõldas, miä aastaga joosul om […]

Pokumaa saun

Pokumaa sann uut koolilatsi

Avaldatud: 7 October, 2014

Pokumaa kuts 27.-30. oktoobril Vana Võromaa koolilatsi osa saama suidsusannast – sannaga köüdetu kombist, töiest ja tegemiisist. Üts kõrralik sannankäük käü muidukinõ asja manu. Oodami […]

Hiiumaa muuseum

Hiiumaa muuseumin saa teedä Hiiumaa suidsusannakombist

Avaldatud: 2 October, 2014

Tinavaasta suvõl kõrrald Hiiumaa muuseum mitu ettevõtmist suidsusanna ja kombide näütämises. Hainakuu 19. pääväl kõnõldi Mihkli talomuuseumi sanna man, et miä tuu suidsusann om ja […]

Suitsusaunapäev

Haanimaal tulõ 8.–10. põimukuu pääväl neläs suidsusannanätäl

Avaldatud: 24 July, 2014

Edimädsel pääväl om Mooska talon sanna-perimüsmeditsiini opitarõ, oppas Sarvõ Mikk. Sannan om pruugit hulga esisugumaidsi sõnno, ütlemiisi ja suuvmiisi. Noidki saa oppi. Samal aol oppas […]

Rahvusvaheline saunakongress 2014 Leedus

Avaldatud: 10 June, 2014

30. maist – 1. juunini 2014 toimus Leedus, Trakais  XVI Rahvusvaheline Sauna Kongress, kus Võrumaa Suitsusauna koostöökogu esindasid Eda ja Urmas Veeroja Mooska talust Haanjast. […]

Võrokesed Vabaõhumuuseumis saunapäeval

Võrokõsõ Vabaõhumuuseumin sannapääväl

Avaldatud: 12 May, 2014

Edimesel lehekuu pääväl oll Eesti Vabaõhumuuseumin SUUR SANNAPÄIV Vana Võromaa suidsusannakombide avvus. Suidsusannu küteti muuseumin Pulga ja Jüri-Jaagu taloden. Köstriaseme talo pernaane kütse reheahju ja […]

Smoke sauna days

Suidsusannapäävä keväje ja suvõl 2014

Avaldatud: 6 March, 2014

Suidsusanna-huviliidsõ saava tinavaasta keväje ja suvõl vähämbalt katõst suurõmbast sannasündmusest ossa: 1. lehekuu pääväl (1. mai) om Eesti Vabaõhumuuseumin SUUR SANNAPÄIV JA KEVÄJÄNE LAAT Vana […]

Smoke sauna days

Smoke sauna days in the spring and summer of 2014

Avaldatud: 6 March, 2014

People interested in smoke saunas have the chance to take part in at least two smoke sauna related events this spring and summer: May 1 […]