Savvusann logo
Saunaehitamise praktilised kursused

Moostõn saa oppi sannaehitüst

Avaldatud: 31 January, 2014

MTÜ Vanaajamaja kõrraldas tinavaasta (2014) radokuun palkmaja ehitämise kursuse, mille joosul ehidedäs väikut palksanna. Oppus om traditsioonilise ehitüse koolituskeskusen Moostõn 10.-21. 02. Opma oodõtas noid, […]

Savvusannust om ilmunu kats kirotust

Avaldatud: 7 January, 2014

2013 aastaga sügüse ilmu tiidüsaokirjun kats artiklit Vana Võromaa suidsusannu ja sannakombide asjan. Rehekuun trüküst tulnu Eesti Rahva Muuseumi aastagaraamadun nr 56 om Tartu Ülikooli […]

Events history

Events history

Avaldatud: 7 January, 2014

For the past ten years, groups studying the smoke sauna and bringing it into the consciousness of local people have been active. The local NPO […]