Savvusann logo

Hiidämi lõunu sanna-aastaga alostusõs!

Avaldatud: 30 December, 2022

Võro keele iistkõnõlõja, Mooska sannatalo pernaanõ Veeroja Eda alostas sanna-aastakka uman sannan. Vana-aastaga süäüüsä vasta vahtsõt aastakka oldas perre ni sõproga savvusannan ja vahtsõnõ aastak […]

Film savvusannasõsarist

Avaldatud: 15 December, 2022

Võromaa juuriga filmitegijä HINTSI ANNA edimäne täüspikk dokumentaalfilm «Savvu­sanna sõsarad» jõud edimäst kõrda lina pääle 2023. aastaga vahtsõaasta­kuul Ameeriga­maal tähtsä Sundance’i filmifestivali dokumentaalfilme võistlusprogrammin. Seo […]

Sanna-aastaga 2023 kallõndre

Avaldatud: 7 November, 2022

Iinolõva sanna-aastaga avvus om Võro Instituut vällä andnu sainakallendri, mille pildijago ja jutukõsõ kõnõlõsõ tunnõt vai kõnnõväärt sannust. Pilte om Võro liinarahvalõ häste teedä liinasannust, […]

Sai sanna

Avaldatud: 23 October, 2022

Rõugõ vald tähüst uma valla 5 aastaga täüssaamise tähtpäivä esierälidse sündmusega – kutsõ inemiisi sanna. Tähtpäivä pidämises kutsuti sannaumanikke üles rehekuu 21. pääväl (21.10.2022) ummi […]

Hämsä talon märgotedi sanna-aastaga 2023 plaane

Avaldatud: 20 June, 2022

Seltskund sanna-huviliidsi sai Hämsaare puhketalon kokko piimäkuun õkva inne täüskuud ja märgotedi, kuimuudu võinu Vana-Võromaal ni Setomaal sanna-aastak nätä olla. Aastak 2023 om vällä hõigat ku […]

Veebikaart UNESCO kotsilõ Eestin

Avaldatud: 10 June, 2022

UNESCO Eesti Rahvuslidsõl Komisjonil om valmis saanu Google’i-põha pääl kaart, kost om nätä, mändse kotusõ, ettevõtmise vai nättüse omma Eestist UNESCO-n. Eesti- ja inglüse keelen […]

Raamat ”Mi uma savvusann” om veebin

Avaldatud: 27 May, 2022

Kümme aastakka tagasi välläantu võrokeeline raamat Võromaa savvusannust om nüüt huviliisile lugõmisõs vai kaemises olõman ilmavõrgun, kaema päset TAST. Paprõ pääl raamatut olõ-i inämb kostki […]

Vana-Võromaa savvusannakombõ jõudsõ EXPO näütüsele Dubain

Avaldatud: 31 March, 2022

21. urbõkuul kõnõli Mooska taloperest Veeroja Eda ja Urmas EXPO maailmanäütüse Eesti paviljonin Dubain Vana-Võromaa savvusannakombist. Huvilidsõ saiva vihtu ja kaija virbitüsprille abiga, kuis sannankäümne […]

Suidsusanna pärimuse koolitus ja vihtlemise meistriklass

Avaldatud: 25 January, 2022

Saun on ikka olnud maarahvale hingepide. Saunaga sügavalt ja isiklikult sõbraks saades avanevad sauna rohked võimalused meie igapäevase mõnusa oleku ja tervised edendamiseks. Veebruaris 2022 […]