Savvusann logo

Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogu on erinevate organisatsioonide esindajate ning aktiivsete kodanike vabatahtlik tegutsemisühendus, mida liidab ühine eesmärk – hoida ja toetada suitsusaunakombestiku elujõulisust Vana-Võromaal.

Suitsusaunapärandi hoidmiseks ning tutvustamiseks võib tegevusi algatada igaüks kas eraisikuna, seltsiga või ettevõttena. Koostöökogu saab ettevõtmiste õnnestumisele kaasa aidata: leida vajalikke kontakte, jagada teadmisi, viia kokku inimesi ning organisatsioone.

Koostöökogu peab tegutsemisel silmas saunapärandi edendamise tegevuskava 2012-2020.

Koostöökogu on teinud kokkuvõtliku ülevaate, mis on plaanitud tegevustest toimunud 2012-2019. Kavandatakse edasisi plaane.

Koostöökogus on saunaperesid, suitsusauna teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid, piirkonna muuseumid, uurimisasutused, saunade ehitamise ja remondiga seotud ettevõtjaid, pärandispetsialiste. Koostöökogu on avatud liituda soovijatele.

Koostöökogu tegevusi koordineerivaks organisatsiooniks on MTÜ Võro Selts VKKF.

Tule oma ideedega ja tegutsemissooviga kampa!

Kontaktid:

Külli Eichenbaum

koostöökogu infojuht

tel 56611924

kylli.eichenbaum@gmail.com

 

Eda Veeroja

Mooska talu perenaine

tel 5032341

eda.veeroja@gmail.com

 

Linke suitsusaunade teemalehtedele

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu
kanded suitsusauna ja saunas lihasuitsutamise kohta

Haanjamaa suitsusaun võtab vastu külalisi ja õpetab lihasuitsutamist

MTÜ Hinokad – uurivad ja kirjutavad suitsusaunast, loe kerise ehitamisest ja koobassaunadest

Soome suitsusaunaklubi

Saunatarbeid vaata ja osta Vana-Võromaa e-poest Uma Puut