Savvusann logo

Avaldatud: 19 juuli, 2018

Mõniste Talurahvamuuseumis avati laupäeval, 14. juulil 2018 suitsusaun. Muuseumirahva eestvõtmisel on värvika ajalooga, mitu korda rännanud ning vahepeal kaunis väsinuna seisnud saun saanud uue elu ja hingamise. Vana saun näeb nüüd välja nooruslik ja värske, külastajat on tervitamas saunahõng.

Saun oli esmalt ehitatud 1926. aastal Mõniste koolimaja saunaks. Sel ajal olid koolidirektori pere ja õpetaja eluruumid koolimajas ja saun oli kasutuses koolitöötajate saunana. Seda kasutati 1986. aastani ja seal käisid saunas lisaks koolitöötajatele ümbruskonna asundustalude pered, kellel majapidamises polnud sauna. Saunalakas hoiti kooliõpilaste suuski. 1986. aastal sai sauna endale Mõniste sovhoosi ehitustööline ja pottsepp Jüri Parts tasuna koolimaja remontimise ja värvimise eest. Uus omanik kindlustas saunapalgid üksteise külge ja vedas hoone oma krundile Mõniste muuseumi lähedale. Saun jäi teiste hoonete suhtes poolviltu ning ukse ja aknaga metsa poole. Suuri ümberehitusi uus peremees ette ei võtnud, küll aga tegi saunale korstnaga ahju ehk siis ehitas sauna niiöelda „puhtaks“. 1994. aastal peremees suri, krundi koos maja ja saunaga ostis muuseum 1996. aastal endale. Sauna taastamise võttis muuseum ette paar aastat tagasi. Saunapalgid võeti koost lahti ja pandi uuesti kokku juba uues kohas – eelmise paiga lähedal, aga näoga muuseumi poole ning teiste hoonetega sobivalt. Uued said nii põrandad, lavalauad, katus kui ka sauna süda – kerisahi.

Enne avamisepäeva oli sauna ikka mitu korda prooviks juba köetud ja paar korda seal lihagi suitsutatud. Pidulikul avamise päeval oli saun kenasti köetud ja saunalisi ootamas. Peale saunavanaga heade suhete sisseseadmise tseremooniat sai saunas leili võtta ning vihelda. Esimese saunaskäigu juhatas sisse Eda Veeroja, kes kõneles oma pere saunakommetest ning saunas ka kombeid peeti.

Muuseumi saunas on kavas edaspidi õppepäeva või muuseumitunni vormis tutvustada Vana-Võromaa saunakombeid ning korraldada avatud saunapäevi.

Muuseumil on veel üks vanem, tsaariajast pärit suitsusaun. Seda sauna ei köeta, aga seal saab näha, kuidas sel ajal saunas käidi.

Suitsusaunal on Vana-Võromaa kultuuriruumis ja elulaadis olnud oluline koht ajast aega. Alates 2014. aasta novembrist on meie suitsusaunakombestik UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirjas.

Mõniste talurahvamuuseum on Eesti vanim vabaõhumuuseum. Siin kuuleb lugusid, mida mujal ei kõnelda ning pole ka kirja pandud. Üht põnevat lugu kohalikust ajaloost sai kuulda seoses äsjaavatud saunaga, aga selle teadasaamiseks tuleb ise muuseumisse  tulla. Muuseum asub Võru maakonnas Rõuge vallas Kuutsi külas ning kuulub alates 2015. aastast Võru instituudi muuseumiosakonna alla.

 

Lähem info muusemi ja sauna kohta:

Hele Tulviste

muuseumijuhataja

tel 56 22 76 50

info@monistemuuseum.ee

 

Uudise pani kirja Külli Eichenbaum,

Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogu,

tel 5661 1924

kylli.eichenbaum@gmail.com