Savvusann logo

Avaldatud: 5 juuli, 2023

  1. aastaga kesksuvõl ilmuva Karilatsi muusõumi savvusanna välimidsõ saina pääle neli tahvlikõist juttõ ni piltega. Seo tsillokõnõ näütüs tutvustas ütte jako Vana-Võromaa sannakombist.

Muusõumin käü hulka rahvast ringi uma käe pääl – seo tähendäs, et välläpanõkit tulõ esi uuri, kiäki man ei seletä. Savvusanna uss om sisseastjalõ valla, kõkke saa kaija, a sannan teedüstahveid olõ-i, selle et sann om pümme, pääleki sanna vaihtepääl köetas ja tahvlikõsõ mustusõ är.

Nii sai näütüs säetüs välläpoolõ, sanna kaartõ ala. Tast saa muusõumin roitõlõja teedä, miä om savvusann, kuiviisi sändsen sannan vihõlda ni mõskõ ja kuimuudu om sannan vanastõ tõbitsit tohtõrdet.

Sanna-aastak om sannahuviliidsi toonu Karilatsi muusõumi koolitalo suidsusanna kaema. Keväje, lehekuun oll sanna man opipäiv, kon sai tiidmisi nii sanna kütmisest ku ka sannakeresse kõrranhoitmisõst. Tahtja saava ette telli pikembät sanna ni -kombide tutvustust.

Tulõ, kae, midä põnõvat viil tast lövvät: https://karilatsimuuseum.ee/

 

Veski Maris

Muusõumi pernaanõ