Savvusann logo

Avaldatud: 7 november, 2023

Käü võro keele nätäl ja om peris paras aig esihinnäst kontrolli, et ku häste sa tiiät ka võrokõisi kombit. Sanna-aastaga avvus sai kokko pantus savvusannakombide teemaline viktoriin. Küsümiisi om 25 tükkü, vastussit saat valli kolmõ variantsi hulgast. Egäle küsümisele om üts õigõ vastus.

Mine õkva küsümiisile vastama: https://wi.ee/viktoriin/savvusann-ja-sannakombo/

Taad viktoriini võit julgõlõ soovita ni jaka ka sõprulõ. Viktoriin jääs Võro Instituudi kodolehe pääl vallalõ niikaugas ku maailman jakkus ilmavõrku ja eelektrit timä üllenpidämises.