Savvusann logo

Avaldatud: 14 July, 2017

Smoke Sauna Week

Põimukuu 10. päiv, nelläpäiv

Kell 11 alostas VIHTLEMISE OPITARÕ MOOSKA TALON. Nelläpäivilde peetäs sannan kombit, praavitadas tervüst ja tohtõrdadas. Kõnõlõmi vihtust ja viha lüümisest, teemi hindäle vihtu, opimi, kuis sannan vihtu. Perän oppust läämi sanna vihtlema, et oppusel teedä saadu tarkus iks külge jäänü. Tüütarrõ mahu-ei pallo osaliisi, tuuperäst anna hindä tulõkist ette teedä. Osavõtt om 25 eurut.

Põimukuu 11. päiv, riidi

Kell 10 OPPUS: KUIS KUTA SAVVUSANNA KERES? Tüütarõ om Väike-Palomäe talon Hämkoti külän. Keressele võlve tegemine, keressekivve korjamine ja keresse kudamine. Põnõva tegemise omma ka latsilõ ja naisilõ. Opitarõst osavõtt mass 15 eurut täüskasunu inemise päält. Tüütarrõ mahu-ei pallo osaliisi, tuuperäst anna hindä tulõkist ette teedä.

Kell 19 om ILOÕDAK Plaksi külä Tuulepesa talon. Sannah sündünü helü ja muusiga vahel oma Viidu Tõnise jutu. Iloõdak om massulda, a soovitami üten võtta uma moonakott.

Põimukuu 12. päiv, PUULPÄIV – SANNAPÄIV

Kell 10 saijas Mooska talon kokko, et sannajuttõ kõnõlda ja sannaperridega tutvas saija. Edesi mindäs üten sannaperridega talodehe lakja, sääl kütetäs sanna, tetäs talgotüüd ja käüdäs sannan. Sannapäävast osavõtt om 10 eurot. Kimmähe tulõ hinnäst ette kirja panda, sõs saat täpsämbat teedüst sannaperre ja talo kotsilõ.

Põimukuu 13. päiv, pühäpäiv

Kell 11 RINGISÕIT HAANIMAA TALODE SUIDSUSANNO KAEMISÕS. Alostuse kotus om Suurõ Munamäe alomanõ autude saisuplats. Sannu manu juhatasõ ja jutujärge hoitva Näki Silver ja Krista. Aigu lätt paar tundi. Sannatsõõril käümine mass 5 eurut täüskasunu inemise päält. Tulõjil pallõmi hindäst ette teedä anda.

Täpsämb teedüs: Eda Veeroja

Kirja pandmine: eda.veeroja@gmail.com

Eda telehvon +372 5032341

Facebook Haanimaa Suidsusanna nätäl 2017

 

Vett, tuld ja sannalõunu või ei keeldä kinkalõgi!

Sannanädäli kava eestivõro ja inglüse keelen.