Savvusann logo

Avaldatud: 14 March, 2016

Smoke Sauna Week

Timahava om sannanätäl põimukuu tõsel nädälil: 

Põimukuu 11. päiv, nelläpäiv 

Kell 11 alostas Mooska talon tervüsetarkuisi opipäiv. Sannan proovitas ja pruugitas oppusel teedä saadu tarkust. Osavõtt om 25 eurut.  

Põimukuu 12. päiv, riidi 

Kell 11  Kuis pästä vanna savvusanna. Oppust ja juhatust jaga Jallai Aivar Väike-Palomäe talon Hämkoti külän Haanimaal. Põnevat toimetamist on ka naistele ja lastele.

Opitarõst osavõtt mass  15€ täüskasunu inemise päält.

Kell 19 om ILOÕDAK Plaksi külä Tuulepesa talon.

Põimukuu 13. päiv, PUULPÄIV – SANNAPÄIV  

Kell 10 saijas Haani rahvamajan kokko, et sannajuttõ kõnõlda ja sannaperridega tutvas saija. Edesi mindäs talodehe lakja, kütetäs sanna, tetäs talgotüüd ja käüdäs sannan. Sannapäävast osavõtt om 10 eurot. Kimmähe tulõ hinnäst ette kirja panda, sõs saat täpsämbat teedüst.  

Põimukuu 14. päiv, pühäpäiv  

Kell 11 nakkas Suurõ Munamäe mant pääle ringisõit Haani kandi talode esisugumaidsi suidsusanno kaemisõs. Sannu manu juhatasõ ja jutujärge hoitva Näki Silver ja Krista. Aigu lätt paar tundi. Sannatsõõril käümine mass 5 eurot. Tulõjil pallõmi hindäst ette teedä anda.

Kell 13 – 15 kutsva Haani naasõ ja mehe rahvast Suurõlõ Munamäele Suvõtarrõ. Latsõ ja täüsinemise saava tetä näputüüd, veerütä laulu ja mekki pinoruuga.

Täpsämb teedüs: Eda Veeroja

Kirja pandmine: eda.veeroja@gmail.com

Eda telehvon 5032341

Facebook Haanimaa Suidsusanna nätäl 2016

Vett, tuld ja sannalõunu või ei keeldä kinkalõgi!