Savvusann logo

Avaldatud: 20 June, 2022

Seltskund sanna-huviliidsi sai Hämsaare puhketalon kokko piimäkuun õkva inne täüskuud ja märgotedi, kuimuudu võinu Vana-Võromaal ni Setomaal sanna-aastak nätä olla.

Aastak 2023 om vällä hõigat ku sanna-aastak. Võrokõisile om sann häste tähtsä kotus ja sannaga köüdet tegemise läävä kõrda kõikile sannasõprulõ.  Mooska tālo pernaanõ Veeroja Eda jagasi teedüst sanna-aastaga idee kotsilõ.

Sanna-aastaga idee väljahõikaja ni üts iistkõnõlõja om Maalehe aokiränik Sika Rein, mõttõga tull üten ligi 300 liikmega ühing Eesti Maaturism. Tegemist om hõisu pääle huu üles võtva ettevõtmisega – nii et kampa om oodõt kõik sannasõbra üle Eesti. Aastaga tegemise saava täpsele sändse, midä ja kuis sannasõbra uma hääst tahtmisest ni rõõmsast meelest tegevä.

Sanna-aastak kuts osa võtma egäsugumaidsi sannu  – köetagu näid sõs puie vai eelektriga, olku nä kas kimmält kotuse pääle ehitet vai liiguse ringi nii vii ku maa pääl, olku tünnü vai löövi kujoga, olku korsnaga vai ilma.

Sannu asjan om mi maanukan jo kõgõ midägi nätä-kuulda: Vana-Võromaal om savvusanna ni sannakombõ korgõn avvun. Arotuse-tsõõrin kõnõldi peris pallo ettevõtmisõ-mõttit just köüdüssen savvusannuga, a no jutus olli ka muu esimuudu sanna mi kandin. Kõge esierälidsõmb om suur sannatelk, midä Võhandu maratoni kõrraldaja egä aastak võigõlusõ aigu üles pand ja mis lask lõunu võtta kõrraga 75 sannutajal.

Tulõva aastagas võinu jo kõrraga märki, et ku mi piirkunnan om mõni suurõmb pido vai ettevõtmine tulõman, sõs võinu sinnä manu võtta ka sannu ni sannakombidõ tutvustamist. Kolm-neli sannasündmust võinu mi kandin õkva eräle kõrralda ja muidoki või egä sannapere vai sannasõpru seltskund ette võtta mõnõ väikumba tegemise ni tõisile kah tuust teedä anda. Arotusõl sündü õigõ hulka mõttit, mis uutva, et kiäki nä üles korjas ja är tege.

Kõik arotusõl vällähõigat idee omma lugõmises välän savvusanna kodolehe pääl: https://savvusann.ee/wp-content/uploads/2022/06/Sanna_aasta_2023_ideed.pdf

Säälsaman lehe pääl om Veeroja Eda esitlüs sanna-aastaga kotsilõ: https://savvusann.ee/wp-content/uploads/2022/06/EDA-2023-SANNA-AASTA-pdfiks.pdf

Arotusõ käigin sündünü mõttõ om kõikile vabalt kaemises nii ütenmõtlõmises ja kiä tund, et kirja om pantu täpsele tuu, midä tä tetä om tahtnu – sõs võta ni tii är!

A ku tahat mõnt umma mõtõt manu panda, anna seost teedä kas mi piirkunna turismikõrraldajaile vai sõs suidsusanna kuuntüükogo iistvõtjaile:

Anzelika Gomozova. SA Võrumaa Arõnduskeskus, turismikõrraldaja, tel 5810 6058, anzelika.gomozova@vorumaa.ee

Kristi Kahu, SA Põlvamaa Arenduskeskus, turismikõrraldaja, tel 5554 3907, kristi.kahu@polvamaa.ee

Eda Veeroja, Mooska talu, Eesti Maaturism, tel  503 2341, eda.veeroja@gmail.com

Külli Eichenbaum, Vana-Võromaa suidsusannu kuuntüükogo, tel 5661 1924, kylli.eichenbaum@gmail.com

 

Sügüse alostusõs om kimmähe jo osast mõttit kasuma naanu, sõs saami vahtsõst kokko ja kaemi, midä 2023 aastagatsõõri pääle jo paika panda and ni midä tulõsi viil härgütä.

Teedüsse man om pilt Hämsä talo savvusannast.

 

Teedüsse kirot

Külli Eichenbaum

Vana-Võromaa suidsusannu kuuntüükogo

tel 5661 1924