Savvusann logo

Avaldatud: 2 October, 2014

Hiiumaa muuseum

Tinavaasta suvõl kõrrald Hiiumaa muuseum mitu ettevõtmist suidsusanna ja kombide näütämises.

Hainakuu 19. pääväl kõnõldi Mihkli talomuuseumi sanna man, et miä tuu suidsusann om ja kuimuudu sääl käüdäs. Põllo Helgi kõnel muuseumi sanna aoluust, uuriti sanna ehitüst, opiti kohaligu vihameistre käe all sannavihta tegemä ja kõnõldi juttõ sannakombist. Kohal olli ka võrokõsõ, kiä ummist sannakombist juttõ kõneliva. Joba edimeste kaemiste ja jutte perrä võidsõ üldä, et ütsjago tõistmuudu om asja nii sanna ehitüse ku kombide man. Paigapääl näimi, et näütes sannaviha tegemine käü Hiiumaal tõistmuudu ku Võromaal. Tan köüdeti viht kokko kõovitsaga, a Võromaal ei olõ säänest köütmist prõllatsel aol küll nägemä trehvänü.

Soera talumuuseum

Võrokese kävevä viil kaeman Soera talomuuseumi suidsusanna, millele oll ildaaigu vahtsõnõ katus pääle pantu. Soera sanna kütetäs küländ tihti, selle et muuseum pakk suidusannan käümist (ette teedäandmise pääle) ja tahtjaid paistus jakkuvat.

Mihkli talomuuseumi sannan olli hainakuu lõpun (24. -27. juuli) küläliisile suidsusanna päävä, ku köeti muuseumi sanna, sai sannan kävvü, kohalikku süüki ja koduõlut maitsa. Põimukuun käve muuseumin televisioon ja võtsõ üles üte sannaluu Prillitoosi saatõ jaos. Saade oll telekan nätä  21. süküskuud, a tuud saa takastperrä kaija  ETV kodolehe päält:
http://etv.err.ee/v/elusaated/prillitoos/saated/487326d2-5540-4c72-a4db-5ff886804f8b

(saunalugu om saaten umbõs  35-45 minotide pääl).

Kokkovõttõ om tennü Eichenbaumi Külli