Savvusann logo

Eesti vaimsõ kultuuriperändi nimistü
kirotusõ savvusanna ja sannan suitsutõt liha kotsilõ

Haanimaa savvusann võtt vasta küläliisi ja oppas sannan lihha suitsutama

MTÜ Hinokad – uurva ja võtva pildi pääle savvusannu; loe kirotuisi keresse eihtamisõst ja koobasannust

Soomõ savvusannaklubi kodoleht

Haanimaa suidsusannanädäli kodoleht

Vaata multifilmi, kus Kae multikat, kos Jäno-Juss lätt vanaesä mano savvusanna

Sannakraami kae ja osta Vana-Võromaa veebipoodist Uma Puut