Savvusann logo

Vana-Võromaa savvusannu kuuntüükogo om eri asotuisi esindajide ja tegüside inemiisi priitahtline seltskund, kedä köüt umavaihel ütine tsiht – hoita ja edendä savvusannakombit Vana-Võromaal.

Suidsusannakombidõ hoitmisõs vai vällänäütämisõs või egäüts ette võtta, midä tä õigõs pedä. Kuutöökogo om tuu jaos, et avita tiidmist ni väke mano panda: juhata tarvilidsi ja tarku sanna-asjatundjaid, teedüst edesi anda ja suurõmbalt vällä kittä, ku midä hääd jäl tettüs om saanu.

Kuuntüükogol om vällä märgit ka plaan, midä olnu vajja sanna-asja edenemises tetä aastil 2012-2020.

Kuuntüükogo om tennü kokkovõttõ, et miä om plaanit tsihten toimunu 2012-2019.  Märgotedäs tsihte edesises.

Kuuntüükogon om sannaperrit, suidsusanna pakvaid ettevõtjid, piirkunna muuseumi, uurimisasotusõ, sannu ehitämise ja kõpitsõmisega köüdet ettevõtjit, kultuuriperändüse  asjatundjit. Mano või tulla egäüts, kinkal om huvvi ja tahtmist.

Kuuntüüd võtt prõlla iist MTÜ Võro Selts VKKF.

Tulõ kampa, teemi ütenkuun !

Kontaktid:

Külli Eichenbaum

kuuntüükogo iistvidäjä

tel 56611924

kylli.eichenbaum@gmail.com

 

Eda Veeroja

Mooska talo pernaanõ,

kuuntüükogo takasttõukaja

tel 5032341

eda.veeroja@gmail.com

 

Juhatusõ savvusannuga köüdet tõisi kodolehti pääle

Eesti vaimsõ kultuuriperändi nimistü
kirotusõ savvusanna ja sannan suitsutõt liha kotsilõ

Haanimaa savvusann võtt vasta küläliisi ja oppas sannan lihha suitsutama

MTÜ Hinokad – uurva ja võtva pildi pääle savvusannu; loe kirotuisi keresse eihtamisõst ja koobasannust

Soomõ savvusannaklubi kodoleht

Sannakraami kae ja osta Vana-Võromaa veebipoodist Uma Puut