Savvusann logo

Avaldatud: 11 March, 2018

Kae, kas näet karmu

Mooska taloh om nelläpäävä, 29. märtsil 2018  kell 16:00-18:00 pildinäütüse

KAE, KAS NÄET KARMU

edimäne näütämine.

Paksu Kai om joonistanu lõunõt, karmu, puhtas saamist, henge, hengi, luumist, lõppu, alostust ja pallogi muud. Kaemi pilte (näitus-müük), kullõmi muusikat ja ajami sannajuttõ.

Paksu Kai om Rõuguh sündünü naane, kiä kõnõlas ummi tundmiisi vahtsõst läbi akrüülvärve.
Anna uma tulõkist tiidä eda@mooska.eu

Olõti oodõtu
Hääde suuvega keväjäs
Eda ja Kai
+372 5032341