Savvusann logo

Avaldatud: 13 May, 2013

Maakividest suitsusauna kerisahju tegemine

Piimäkuu tõsel nädälivaihtusõl (8. ja 9. juunil) tetäs Haanimaal Mooska talon vahtsõlõ savvusannalõ vanamooduline maakivest keres.

Õigõ vanast, ku savikivvõ es olõ lajalt saija, tetti sannakeressit maakivest. Suurist kivest laoti koldejago, võlvis otsiti pikligumba kivi, mis koldõ pääle risti kävevä ja sõs noidõ pääle laoti kõrrast veidembist kivest keresse jago. Sändse aho olliva nigu suurõ kiviunigu. Paras kunts oll näide tegemine, et nä ka kuun saisnu ja kütmist kannatanu. Prõllatsel aol maakivest sannaahje inämb ei tetä, mõne ütsigu meistre mõistva viil säänest ahjo perrä tetä.

Mooskal ettevõetav tüü om üts suur pruuvmine ja opmine, kos tiidmist võedas vannu pilte ja joonistuisi päält. Tüü man om paar meistret, kiä sändsit ahje mõnõ tennü om.

Paar õpipoissi saanu viil tüü manu tulla – ku om tõsine tahtmine seod tüüd tegemise käigin oppi, tii kaupa pernaasõ Edaga: eda.veeroja@gmail.com

Maakivest keresse tegemine om plaanin ka üles filmi. Ettevõtmist tugõva Vana Võromaa kultuuriprogramm ja Eesti Kultuurkapital.

Teedüsse pandsõ üles Külli Eichenbaum, tel 56611924