Savvusann logo

Avaldatud: 17 April, 2015

Pokumaal suitsusauna tundmaõppimise päevad

Mahlakuu 16. ja 17. pääväl toimusõ sannapäävä VI-IX klassi koolilatsile. Mõlõmbal pääväl saa sannatoimõnduisi man osaline olla üts park latsi üten oppajaga. Programm nakas pääle kell 12 ja lätt vällä kella 18-19ni. Tuu aig käü elo ja olõmine sanna ümbre – latsõ saava ossa sannaga köüdetüist kombist, töiest ja tegemisist, uudistasõ mõtsapuid, tegevä ütenkuun süvvä.

Kae ka www.pokumaa.ee

25. 04. 2015 om Padasoomäe talon suidsusanna-oppus latsiaidu keelepesäde oppajaile.

Hummuguspoolõ saijas tutvas talo ja sannaga, opitas sannakütmise tarkuisi, kõneldas sannalugusid ja kaijas filmi Võromaa suidsusannakombist.

Pääle lõunat käüdäs mõtsan mõtsa-ja puielugusid kõneleman ni puid kaeman. Sanna man kaijas kütmise järge. Puuko tarõn kõnõldas sannakombist minkast peeti vanõmbal aol ja prõllatsist kombist. Ku sann saa valmis, käüdäs sannan lõunõt võtman ja mõskman. Tarõ man saa tuudaigu märguta latsi jaos opimaterjale ja ka pruuvi kama tegemist.

Kae täpsämbalt opipäävä kavva.

Sannaoppuisi tegemist toetas Vana Võromaa kultuuriprogramm.

Täpsämbat teedüs saa Pokumaalt: Airi Hallik-Konnula, tel 53425054

vai Võromaa suidsusannu kuuntüükogost: Külli Eichenbaum, tel 56611924