Savvusann logo

Avaldatud: 9 May, 2019

Suidsusannapäävä’ tulõva’ Moosten 1.-4. augustil 2019 samal aol Eesti Filharmoonia Kammerkoori muusikalavastusõga „Suidsusannasümfoonia“. Neläl pääväl käü põnnõv programm, miä uut osaliisi nii kavvõmbalt ku ligembält. Viil saava’ suidsusannapäivi kõrraldusõlõ mano tulla suidsusannaumanigu’, kiä tahtva umma kütetu sanna suidsusannapäivi küläliisile pakku.

Suidsusannapäivi tegemiisi täüs programmist löüdvä’ huvilise’ temaatilidse näütüse, võimalusõ tutvas saia’ suidsusannailmaga virtuaalreaalsusõ prille abiga ja suidsusanna kütmise ja vihtu tegemise tüütarõ’. Suidsusannakultuurist saa põh´aligumbalt teedä loengit kullõldõn ja ekskursioonil kävven.

Kohaligu’ suidsusannaumanigu’ pakva aga suidsusannapäivi küläliisile võimalust saia ossa uma perre sannakombist ütidse sannankäügi aigu. „Mitmõ’ Mooste kandi suidsusannaumanigu’ omma joba teedä andnu, et tahtva uman kütetü sannan küläliisi vasta võtta. A viil olõ-i ilda hindäst märku anda ja niimuudu uma suvi põnõvambas tetä’,“ ütles suidsusannapäivi programmijuht Vodi Egle ja tulõtas miilde, et sannankäüki olõ-i mikandin küläliisile kunagi keelet. Vodi Egle soovitas sannaperril külälise’ varramba kutsu, et saassi kuun sanna kütmist kaia’, tutvas saia’ ja kuun mõnõ’ tegemist uutva tüü’ är tetä’.“

Muidoki omma’ suidsusannapäivi aigu Mooste mõisan vallalõ kohviku’ ja osta saa suidsusannakultuuriga köüdetü meelüssit. Pakutas ka võiuleibü suidsusannalihaga.

Suidsusannapäävä’ omma’ samal aol Eesti Filharmoonia Kammerkoori lavastusõga „Suidsusannasümfoonia“. Tuun muistsist suidsusannakombist inspireeritü muusikalavastusõn saava elosas luumis- ja kangelasluu’ olnu aigõst. Muusikateos tege vallalõ ussõ tõistõ reaalsustõ ja võtt kaeja’ üten müütiliste esiaigu, kon kivi’ olli’ viil pehme’ ja sannan luudi terve ilm.

Sihtasutusõ Mooste Mõis juhataja Timmo Ulla-Maia kõnõlõs, et Mooste rahvas om küläliisi vastavõtmisõs valmis ja uut tuud põnõvusõga. „Mooste mõisa suvi om tegemiisi täüs ja üts tippaig om mi jaos tuu, kon etendädäs „Suidsusannasümfooniat“ ja toimusõ’ suidsusannapäävä’. Mooste kua’, asutusõ’ ja inemise andva’ üümajja ja süvvä’, näütäse’, kandva huult ja kimmähe kütvä ka sanna,“ lupas Timmo Ulla-Maia.

Suidsusannapäivi programmi saa lähembält kaia Internetin kodolehe www.savvusann.ee päält. Säält löüdvä huvilisõ teedüst ka „Suidsusannasümfoonia“ kottalõ.

Teedüst saa mano:

Egle Vodi

Suidsusannapäivi programmijuht

Tel 5166684, egle.vodi@gmail.com

 

Programm lühkült