Savvusann logo

Avaldatud: 19 April, 2016

Õppepäev lasteaedade keelepesade õpetajatele

Puulpäävä, 30.04.2016 om Sepa talon Tilgu külän Rõugõ kihlkunnan sannaoppus latsiaidu keelepesäde oppajaile. Alostuses saijas tutvas pererahvaga ja taloga, sepp Reemanni Piitre kõnõlõs talost, sepikuast ja sannast. Edesi kõnõlõmi inemise mõttemaailmast ja köüdüsest luudusega, sannast inemise elotsõõrin. Arotami ütenkuun, et kuis sõs käü suidsusannan henge puhtas saamine.

Jutu jakus käümi lähiksel Hinni tsorin lätte man. Kõnelemi lättist ja kuis lätte man talitadas, võtami lättevett. Juttõ kõnelese Sarvõ Mikk ja Vilbaste Kristel.

Pääle lõunat näütäs peremiis Piitre sepätüüd, sepäriistu ja lask tahtjatel kätt pruuvi. Koni sannaminekini kõnelemi vannust ja prõllatsist sannakombist. Juttu võtva iist Veeroja Eda ja Eichenbaumi Külli. Ku sann saa valmis, mindäs sanna. Sannaliisile jaga sannan juhatust Veeroja Eda. Pääle sannast tulõkit saa hõngu tõmmada kas sanna kõrval tarõn vai välän tulõ man.

Sannapääväle tulõkis saa hinnäst kirja panda koni 25. mahlakuu pääväni vai koni kotussid jakkus.

Sannaoppust tugõ Vana Võromaa kultuuriprogramm.

Täpsämbat teedüst saa Võromaa suidsusannu kuuntüükogost: Külli Eichenbaum, tel 56611924