Savvusann logo

Avaldatud: 27 May, 2022

Kümme aastakka tagasi välläantu võrokeeline raamat Võromaa savvusannust om nüüt huviliisile lugõmisõs vai kaemises olõman ilmavõrgun, kaema päset TAST.

Paprõ pääl raamatut olõ-i inämb kostki osta, a kinkalõ savvusann ni võrokõisi sannakombõ huvvi pakva, saa sõs  savvusann.ee lehe  päält raamatut uuri, massu ei küstä. Raamat om failina lehejaon SAVVUSANNAST alajaon UURMISÕ.

Vana-Võromaa om tunnõt uma esimuudu keele ni kombidõ poolõst, säälhulgan omma savvusanna ni sannakombõ, mis põlvõst põlvõ võrokõisi elolaadi kuulusõ.

Raamadun omma pildi ja jutu paarikümne seo kandi talosanna kotsilõ, juttõ om ka turistitalodõ savvusannust. Kirän om juhatuisi savvusanna kütmisõs ja oppusõ sannaliisilõ, kiä inne olõ-i savvusannan käünü. Paikliisi sannakombit häste tiidvä võrokõsõ om raamatuhe kirotanu lugusid ni sannan käümisõst ku sannan lihasuidsutamisõst. Teedä saa nii vannust ku prõllastsist kombist, sekkä om saanu mõni nal´ajutt andsakust sannankäügist. Raamatun om kirän ka sanna lugu – savvusanna aolugu. Veebin om raamat üten kaasiga kokko 130 lehe pääl.

Lühkü kokkovõtva jutu omma lõpun  eesti-, inglüse-, soomõ- ja vinnekeeli.

Raamadu pandsõ kokko kunstnik om Margna Epp, päämine fotokunstnik om Kalve Toomas. Raamatu välläandja om Võro Selts VKKF.

Küsü manu:

Eichenbaumi Külli

Vana-Võromaa savvusannu kuuntüükogo

tel 56611924

kylli.eichenbaum@gmail.com