Savvusann logo

Avaldatud: 17 October, 2012

Vana suitsusauna teisaldamise õpituba

13. ja 14. aprillil 2012 opatas Sännä Kultuurimõisan huviliisile, kuis palgõst tett vanna suidsusanna tõiste paika viimisõs valla võtta. Katõ pääväga võedas sann vanan paigan jupõs. 27. ja 28. aprillil opatas tüü käigin, kuis vallavõet sanna vahtsõn paigan üles ehitä.

Tüüd juhatas Andres Ansper, kiä om rahvusligu ehitüse seldsi liige, juhendas Viljandi Kultuuriakadeemiän rahvusligu ehitüse osakunna praktikatüüd ja on kokko pandnu juhatusõ, kuis hindäle vahtsõt savvusanna ehitä.

Riidi, 13. mahlakuu päiv
10.00 – 11.00 Alostusõs kõnõldas savvusannakombist ja aoluust ni rahvusligust ehitüsest.
11.30 – 13.30 Vana savvusanna vallavõtmine ja juppe märkmine.
13.30 – 14.00 Lõunavahe: uma moonakott tulõ ligi võtta!
14.00 – 18.30 Sanna vallavõtmine ja juppe märkmine lätt edesi.

Puulpäiv, 14. mahlakuu päiv
10.00 – 13.30 Sanna vallavõtmine jakkus.
13.30 – 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
14.00- 18.30 Sanna vallavõtmine lätt edesi

Riidi, 27. mahlakuu päiv
10.00 – 13.30 Sanna kokkopandmine
13.30 – 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
14.00- 18.30 Sanna kokkopandmine lätt edesi

Puulpäiv, 28. mahlakuu päiv
10.00 – 13.30 Sanna kokkopandmine
13.30 – 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
14.00- 18.30 Sanna kokkopandmine lätt edesi

Õppus om massulda. Tulõ tüürõivin, selle, et tüü oppas.

Tugõ Vana Võromaa Kultuuriprogramm
Küsü tel  5647 4448 (Hindrek Vou) või weouyou@gmail.com
Sänna Kultuurimõis
Sänna, Rõuge vald
Võromaa