Savvusann logo

Avaldatud: 20 March, 2024

Saunaaastal 2023 Eesti Kirjandusmuuseumi poolt korraldatud pärimuslugude kogumise võistlusele „Minu saunalugu“ laekus kokku ligi poolesajalt kirjutajalt nii lühemaid ühe loo kirjapanekuid kui pikemaid, mitmest loost koosnevaid saunakogemuste kirjeldusi, tähelepanekuid ihuharimisest ja hügieenist, pingetest, lõõgastumisest ja energiakogumisest kodusaunas ning kogukondlikus ringis, kirjeldusi oma saunaehitusest.

Kokkuvõtted võistlusest tehti käesoleva aasta alguses ning tulemused said teatavaks 29. veebruaril Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste päeval Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.

Suitsusaunadega seonduvalt oli Vanalt-Võromaalt võistlusele laekunud kümmekond lugu. Võistluse neljateistkümnest eripreemiast tuli Vanale-Võromaale kolm: Helena Käbin (Võru vald) pälvis kujundirikka saunaloo eripreemia, Maria Rahasepp Põlvast ilusa mälestusloo eripreemia ja Tamaara Dräbtsinskaja (Antsla vald) parima murdekeelse saunaloo eripreemia.

Tamaara om peri Karula kihlkunnast ja kirot uma luu võro keelen nigu Karulan kõnõldas. Loe Tamaara sannalugu:

https://rahvalood.ee/lugu/sannankaumino-vorumaal-karula-kihhelkunnan/

Uudiseks andis info Risto Järv Eesti Kirjandusmuuseumist.