Savvusann logo

Avaldatud: 10 April, 2018

Savvusann ku inemise elotsõõri alostusõ kotus

Valitsõjide puult ildaaigu välläpakutu plaan panda Eesti kagunukan kinni mitu sünnütüsmajja andsõ põhjust miilde tulõta aigu, kon säänest asotust nigu sünnütusmaja olõki-es olõman. Sõs sündüvä latsõ sannan. Ja sanna olli inämbüste savvusanna.

Põlva aolehen “Koit” ilmu naljalik lugu (1.aprilli puhul), kuis maanaisi jaos tulõsi naada pakma säänest teenüst, et latsi ilmalõ tuvva savvusannan, nigu seo asi vanast käve.

Loe edesi lugu “Sünnitada saab ka suitsusaunas”

Seo naljaluu seen om iks peris pallo tõtõ kah.