Savvusann logo

Avaldatud: 7 September, 2023

Kunstiakadeemiä tudõngi ehiti seo suvi Tsooru järve pääle tsuklõva taasperilde savvusanna. Loe seo kotsilõ edesi Uma Lehest Rahmani Jani kirotet artiklit.

Pilt om peri artikli mant, autoris Tombaku Merle.