Savvusann logo

Avaldatud: 27 June, 2023

Karilatsi muusõumin om puulpäävä, 1. hainakuu pääväl sannapäiv. Kellä 11 aigu alostadas sanna kütmist. Kaijas, määneste puiega tulõ küttä ja mändse passi-ei joht. Kaijas üle ka keressekivve, et mändse kivi üldse keressehe passise. Opimi sannavihtu tegemä ja säälman saa kõnõlda sannajuttõ ni prõllatsõst ku vanast aost. Üts jututeema om puhtusõst ja mustusõst – midä tuu vanastõ tähend ja kuiviisi prõllatsõl aol asja pääle kaijas.

Kõgõ päävä joosul saat vaihtepääl sannaussõ vaihelt kaija, kohemaalõ kütmine om jõudnu ja saat ossa võtta viii mitmast tegemisest.

Karilatsi muusõumi sanna kotsilõ kae:  https://www.puhkaeestis.ee/et/karilatsi-muuseumi-saunad

 

Teedüs: Maris Veski

Tel: 5801 8601

https://karilatsimuuseum.ee/