Savvusann logo

Avaldatud: 11 March, 2020

Eesti ammõtlistõ turismiteedüse võrku puhkaeestis.ee tull jaanuari lõpun Lõunõ-Eesti regiooni tsihtkotustõ hulka mano Vana-Võromaa piirkund. Vana-Võromaa om kimmäs kultuuripiirkund, miä haard võrokiilsit kihlkundõ Põlva, Võro ja Valga maakunnan ja om innekõkkõ tunnõt teno võro keelele ni savvusannakombilõ.

Eesti tuuritamismaastigu teedüsvõrgun tuvvas miiliköütvit paiku vai tsihtkotussit vällä regiuunõ viisi. Lõunõ-Eesti regioonist om põnõvis piirkunnõs varrõmb vällä pakut Tartot, Villändit, Otõmpääd, Setomaad, Suumaad ja Peipsimaad, minkalõ 2020. aastaga jaanuarin tull´ tsihtkotusõs mano ka Vana-Võromaa.

Vana-Võromaa piirkunda puhkaeestis.ee lehe pääl oppasõ tundma päält 200 kaemiskotuse ja mitma välläpakutu matka vai tuuritamise.

Üts tuur tei tutvas seo kandi savvusannoga. Seo tuuri asõmal tetti 2020 aastaga rehekuun valla  Vana-Võromaa savvusannu ettetellmise veebi-kotus  visitvoru lehel https://www.visitvoru.ee/broneeri-suitsusaun  Säält saat sanna otsen õkva nätä, mändse talo uutva sannaliisi ja kas sann om tahetu aol viil vaba.

Tõsinõ sannahuviline või peris kats nädälit jutti kävvü ägä päivi eri sannan. Sõski tulõ inne aigsahe sannankäük kokko leppü – sanna kütmine om eräle pikk ettevõtmine, tallo sisse asten õkvaja kõrraga sanna ei saa.

A kiä taht savvusanna õnnõ nätä, või kävvü muuseumen vai külästuskeskusten – savvusanna omma olõman Karilatsi Vabaõhumuusõumin, Karula RP külästuskeskusen, Mõniste Talorahvamuusõumin, Pokumaal Padasoomäel. Virtuaalsõlt saa suitsusannan kävvü Vana-Võromaa kultuurikuan – sääl panõt päähä virbitüse-prilli ja olõtki kõrraga savvusannnan.

Savvusann praavitas tervüst ja sannan om iks tõbõsid tohterdet. Savvusannan saava puhtas nii iho ku heng.