Savvusann logo

Avaldatud: 10 November, 2015

Suitsusaunapäev

Vana-Võromaa savvusannu kuuntüükogo kõrraldas egäsügüsese savvusannapäävä tinavaasta 26. mardikuu pääväl (26.11.) Haanja rahvamajan alostusega kell 11.00. Pääväst osa võtma oodõtas savvusanna-huvilidsi nii Võromaalt ku kavvõmbalt.

Võromaa savvusann om olnu jo aastak aigu UNESCO-n  ̶  kaemi sõs tagasi edimesele UNESCO-aastagale ja tõsile aastagatsõõrin toimunu ettevõtmisile. Pääle lõunat kullõmi ülevaatit naaberriike suidsusannatavadest, midä kõnelese külälidse naabride mant. Õdaguspoolõ arotadas järgmädse aastaga tegemiisi ja ka kavvõmbaid plaanõ suidsusanna kombidõ hoitmisõs ja tugõmises Võromaal. Pääle jutukõnelemiisi mindas Plaani küllä Papi talo suidsusanna.

Päiv inne toimus Vaskna talon sannakombide teemaline rahvusvaiheline seminar osavõtjitega naaberriikest. Seminäril kõnõldas riikevaihelidsest kuuntüüst ja plaanest savvusanna perändi hoitmisõs.

Kae edesi 26. nov sannapäävä kavva:

11.00-11.30 Kogonemine, tervitüse, tutvassaamine.

11.30-15.00 Kõnõlõmise

Savvusanna aastagatsõõr märdipääväst märdipääväni. Suidusannu kuuntüükogo iistvidäjä Külli Eichenbaum

Savvusann UNESCOn – miä paistus ja kõnõldas. Kaias meediaklippe ja kõnelese Eda Veeroja, Külli Eichenbaum

Sannaoppusest latsilõ. Kõnelese keelepesä oppaja Toomõ Triin ja Lindsalu Eveli

13.00-13.30 jutuvaih süümises ja tsäijuumisõs

Haani sannanätäl 2015. Kõneles Mooska talo pernaanõ Eda Veeroja

Naaber-riike savvusannust kõnelese külälise, kedä om kutsut Leedust, Lätist ja Soomõst. Võõrkeelen kõneldu jutu tõlgitas maakeelde paigapääl.

15.00 -16.00 Märgutadas järgmädse aastaga tegemiisi ja ka kavvõmbaid plaanõ suidsusanna kombidõ hoitmisõs ja tugõmises.

Jutuajamiisi lõppeden mindäs edesi Plaani küllä Papi talo sanna.

– Kõrraldaja pallõsõ tulõkist ette teedä anda ildamba 23. novembris. Massu ei küsütä, a küläkostis ütidse tsäilavva pääle võit üten võtta midägi esitettüt.

– Ku olõt sannaline, võta kotost sanna-asja ligi.

Päivä kõrraldasõ: Võromaa suidsusannu kuuntüükogo, Haani rahvamaja, Mooska talo, Sann ja Süük MTÜ, Võro Instituut, Võro Selts VKKF.

Tugõja: Rahvakultuuri Keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist.

Teedüs ja kirjapandminõ:
Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.com
Eda Veeroja (Mooska talo), tel  50 32 341, eda.veeroja@gmail.com