Savvusann logo

Avaldatud: 13 November, 2011

Suitsusaunapäev Vastseliina kihelkonnas

Savvusanna kuuntüükogo kuts kõiki huvilidsi savvusannapääväle kullõma ja üten kõnõlõma!

Savvusannapäiv om 27. märdikuul (27.11.) 2013.

Kokko saijas seo kõrd Vahtsõliina kihlkunnan Vahtsõliina linnusen Neuhauseni majan kell 14.00

KAVAN:

14-15.30 Kõnõlõmise

Lühkült savvusanna-tegemiisist märdipääväst märdipääväni. Suidusannu kuuntüükogo iistvidäjä Külli Eichenbaum

Vahtsõliina kandi suidsusannust. 2013 aastaga suvõl välitüül nättüst ja kuuldust kõnõlõse Tartu Ülikooli üliopilasõ

Haani suidsusannanädälist kõneles vahtsõ sanna peremiis ja pillimiis Noormaa Tarmo

Kosutuspaus kohvi- ja tsäiga

15.45 -17.00 Tüütarõ ja arotusetsõõr

Suidsusann turismin. Turismiettevõtja tarkusõst saa küläline hää sannatundõ./ Suitsusaun turismis. Turismiettevõtja saunaelamuse vahendajana.

Tüütarrõ ja arotustsõõri juhatas Tartu Ülikooli etnoloogia tiidrü Ester Bardone

Suitsusanna kütt õdagus lämmäs Sannamaa peremiis Rõugu kihlkunnan Nogu külän Saunamaal.

  • Kõrraldaja pallõsõ tulõkist ette teedä anda ildamba 25. novembris.
  • Anna kimmäle teedä, ku tahat õdagu suidsusanna minna.
  • Üten pallõmi võtta 4.- eurot, mis jääs linnuserahvalõ tenos kosti pakmise iist.
  • Anna kõrraldajale ka teedä, ku tahat linnusen ringi kaija. Tuud saa tetä kell 13 linnuserahva juhatusõl.

Teedüs ja kirjapandminõ:

Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.com

Eda Veeroja (Mooska talo), tel  50 32 341, eda.veeroja@gmail.com

Näemi savvusannapääväl!

Päivä kõrraldasõ: Võromaa suidsusannu kuuntüükogo, Võromaa Kutsehariduskeskus, Võro Instituut, Võro Selts VKKF, Vastseliina Piiskopilinnuse SA, Saunamaa.

Tugõja: Rahvakultuuri Keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist.