Savvusann logo

Avaldatud: 23 October, 2012

Suitsusaunapäev

Märdikuu 22 pääväl (22.11.2012) tulõ Räpinä kihlkunnan Ruusa rahvamajan savvusannapäiv. Alostadas kell 11 tsõõriklavvaga, kon naadas ütenkuun kaema ja arotama UNESCOle tettävät taotlust suidsusannakombidõ esitamises üleilma tähtsä vaimlidsõ kultuuriperändüse nimekirja. Kõnõldas ka tuust, midä tulõsi edespidi sannakombidõ püsümises tetä.

Päält lõunat kellä katõst kooni viieni kõnõldas aastaga joosul savvusannu hääs ettevõetu tegemiisist. Juttu tulõ sannaperimüse uurmistel teedä saadust, seosuvitsist suidsusanna päivist, vannu sannu praavitamisõst. Juttõ vaihel kaijas suvõ lõpul valmis saanu lühküt filmi vana Võromaa suidsusannakombist. Ruusa rahvamajan om üllen ka savvusannu näitus, kaija ja osta saa keväje ilmunu suidsusannaraamatut.

Sannapäävä lõpun saava huvilidsõ savvusannan kävvü, a tuust tahtmisõst tulõ kõrraldajile ette teedä anda.

Sannapäävä ettevõtmisõ omma massulda, kaema-kullõma-ütenkõnõlõma oodõtas kõiki savvusanna-huvilisi.

Savvusannapäivä kõrraldasõ suidsusanna kuuntüükogo, Ruusa rahvamaja, Võro instituut ja Võro Selts VKKF, tugõva Rahvakultuuri keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist ja Võru maavalitsus.

Savvusannafilmi tegemist tugõsi Võromaa Partnerluskogu LEADER-programmist.

Teedüs:
Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.com
Eda Veeroja (Mooska talo), tel 5032341, eda.veeroja@gmail.com