Savvusann logo

Avaldatud: 5 August, 2019

 1.-4. augustil 2019 peeti Mooste mõisa ümbre suidsusannapäivi – seo oll lisaprogramm Eesti Filharmoonia Kammerkoori muusikalavastusõlõ „Suidsusannasümfoonia“. Sannapäivil sai kävvü suidsusannan, huvireisel, kullõlda loengit, kaia näütüst, pruuvi suidsusanna virtuaalreaalsust ja võtta ossa sannakütmise ja vihategemise tüütarrist.

„Suidsusannapäävä avitiva UNESCO vaimse kultuuriperändüse esindüsnimekirja kantu suidsusannakultuuri inämb tähele panda nii kohaligel kui küläliisil,“ kõnõlõs suidsusannapäivi programmijuht Egle Vodi ja ütles rahulolevahe mano, et kogo päivi programmi õhkkund oll mõnus nigu suidsusannan.

Suidsusannapäivi huvireisel kaeti Mooste kandi suidsusannu ja kõnõldi, kuis sannu ehitedäs ja egä sannaumanik kõnõl kullõjilõ uma sanna aoluku. Suurõmba sannahuvilidse saiva pere- vai sõpruskunnaga ka periselt sannan är kävvü, selle et Mooste kandi suidsusannaumanigu paksõva võimalust saia ossa uma perre sannakumbist ütidse sannankäügi aigu. Suidsusannapäivi külälise kitsevä sannaimä Eda Veeroja põhjalikke loengit, Andres Treiali ilosat ja ülevaatlikku suidsusannakultuuri tutvustavat näütüst ja Kairi Orava arahilidse käsitüü asjatundlikku tüütarrõ.

Vihtu tegemine. Foto Egle Vodi.

Suidsusanna kütmise tüütarrõ tennü, vai sõs lihtsämbähe ütelden, kolmõl pääväl sanna kütnu ja tuu hengeello huviliisile tutvustanu Mooste miis Ülo Needo tundsõ rõõmu tuust, et tüütarõ lõpus sai sannalämmi pakku kosutust nii suidsusannapäivi ku „Suidsusannasümfoonia“ miiskunnalõ ja küläliisile. Päält sannavihtu tüütarõn vihtu tegemise oppamise oll Haani kandi mehel Aare Rätsepäl hää miil ka tuust, et täl oll au tetä tenoviha „Suidsusannasümfoonia“ loomingulidsele miiskunnalõ.

Sannankäük virbitüse-prille abiga ja periselt kaemise prilli. Foto Egle Vodi.

Suidsusannapäävä olliva samal aol Eesti Filharmoonia Kammerkoori lavastusõga „Suidsusannasümfoonia“. Seo muistidsõst suidsusannakombõstigust inspireeritü muusikalavastus tõi ello luumis- ja kangõlasluu olnu aigõst. Teos tekk vallalõ ussõ tõistõ reaalsustõ ja vei kaeja üten müütiliste esiaigu, kon kivi olli viil pehme ja sannan luudi terve ilm. Etendüse toimusiva suurõs suidsusannas muudõtu Mooste Folgikuan täüssaalele.

Suidsusannapäivi om olnu ka varramba. Mitmil aastil kõrraldõdi suidsusannanädäliid Haani kandin. Tuukandi korraldaja aga võtsõva timahava puhkusõ ja leivä üten Mooste suidsusannapäivi kõrraldusõn ja saiva niimuud esi seokandi sannu uudista. Ütidselt löüti, et suidsusannapäävä võissigi kävvü müüdä Vana-Võromaa erinevit kotussit, selle et nii saassi tähelepanu egä kandi pallo suidsusanna.

Teedüsse man om pildi timahavadsidõ suidsusannapäivi programmist.

Teedüst saa mano:

Egle Vodi

Suidsusannapäivi programmijuht

Tel 5166684, egle.vodi@gmail.com