Savvusann logo

 2019. aastaga põimukuun (2., 3. ja 4. augustil) tulõ Moostõ folgikuan 3 kõrral lavalõ muusikalinõ lavastus “Suidsusannasümfoonia”. Sündmüse idee sai tunnustusõ EV100 muusigasündmüisi ideekonkursil ja EV100 tugõ osalidsõlt ka seo toimumist.

Teosõ helüluuja om Märt-Matis Lill, dirigent Kaspars Putninš ja lavalõsäädjä Taago Tubin. Lavastusõst võtva ossa Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 12 orkestranti; päält tuu näütlejä ja perimüsmuusiku Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo. Kuigi lavastus ei olõ etnograafiline ekskursioon suidsusannailma, pruugitas tuun perimüslikku matõrjali, a ka katkendiid Krulli Hasso eeposõst „Kui kivid olid veel pehmed“ ja runosit „Kalevalast“ võro keelen (tõlkja Kaplinski Jaan). Jutustadõn luumismüüte ja kangõlaslukõ kaudu olnu aigõst, luvvas suidsusannatraditsioonõ ja –kombidõ kaudu sild täämbädse päävä kontsõrdisaali.

 Sündmüse kaudu tahtva iistvidäjä muuhulgan näüdätä UNESCO vaimsõ kultuuriperändi nimekirja kantu Vana Võromaa suidsusaunakultuuri, niisamatõ Lõuna-Eestit ja eräle Moostõ kanti tervele Eestile ja ka küläliisile muialt.

 Projekti vidävä SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Võro Instituut.

Tugõva: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri keskuse Vana-Võromaa kultuuriprogramm, EV100 ja Võro Selts VKKF.

Teedüst saa mano: Laanõ Triinu, triinu.laan@wi.ee, tel 533 22 153