Savvusann logo

 „SUIDSUSANNASÜMFOONIA“

 … om muusikalinõ lavastus Eesti Vabariigi 100. sünnüpäävä puhul, minkan luudavan suidsusannamaailman saava eläväs Lõuna-Eesti pärimusest inspireeritü luumismüüdi ja kangõlasluu olnu aigõst.

Etendüse:

2., 3., ja 4. augustil 2019 Moostõ Folgikuan

Seo muusikasündmüs tuu egäl kontsõrdipääväl augustin 2019 Moostõhe vähembält 350 muusika- ja suidsusannakultuuri huvilist nii Eestist ku välämaalt ja avitas näüdätä Lõuna-Eestit mõnusa kotussõna, kon om hää ellä ja kohe mass küllä tulla.

 

Inne ni peräst sümfooniat

Savvusann Moostõ mõisan. Pilt Võru Instituut, 2013.

ETENDÜSEPÄIVIL OM MOOSTÕN PLAANIN:

 • Näüdätäs õkvalt valmis saanud näütüst suidsusannakultuurist.
 • Tunda saa suidsusanna-virbitüst (virtuaalreaalsust).
 • Vallalõ omma (kodo)kohviku.
 • Osta saa suidsusannalihha.
 • Vallalõ omma müügileti sannaasju, -vihtu ja muu paigapäälitse kraamiga.
 • Ossa saa võtta tüütarrist: vihaköütmine, suidsusanna kütmine jms.
 • Tulõ ekskursioon piirkunna suidsusannuhe. Ette kirjapandmisõ ja piletiga.
 • Peetäs suidsusannakultuurist kõnõlõv loeng. Piletiga.
 • Plaani saava täpsembäs 2019. aastaga talvõl. Tegemiisi või ka mano tulla.

 

KÕRRALDAJA KUTSVA KOGOKUNDA, NII ETTEVÕTJIT KU ERÄISIKIT, OSSA VÕTMA JA AVITAMA:

 • Pakma ummi tuutit ja teenussit ni kõrraldama tüütarrit.
 • Suidsusannu umanigu saava tetä uma sanna vallalõ kaemisõs ekskursioonirahvalõ (sann ei piä olõma köet).
 • Ettevõtja saava märki teenusside (üümaja pakminõ, suidsusann päiv inne vai perän jms) paketiirmisele. Sümfoonia korraldaja omma valmis avitama välläpakutavalõ reklaami tetä (näütüses FB, kodoleht, Piletilevi teedüs).

 

PALLÕMI HINDÄST MÄRKU ANDA 31. OKTOOBRIS 2018 (a ku hää mõttõ tulõva päähä ildampa – võtkõ õks ühendust!). Huviliisiga teemi kokkosaamisõ 2019. aastaga alostusõn.

 

Triinu Laan (tel 533 22 153, triinu.laan@wi.ee)

Külli Eichenbaum (tel 56611924, kylli.eichenbaum@wi.ee)

 

SÜNDMÜSE JA TEGEJIDE TUTVUSTUS

 

Helüluuja: Märt-Matis Lill

Dirigent: Kaspars Putniņš
Lavalõsäädjä: Taago Tubin (Ugala Teater)
Kunstnik: Liisa Soolepp
Koreograaf: Tarmo Tagamets (Rakvere Teater)

Valguskunstnik: Mari-Riin Paavo (Ugala Teater)

Esitäse: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, ERSO muusiku, perimüsmuusiku Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo ja näütlejä Lauli Otsar, Tarmo Tagamets ja Agu Trolla.

 

Muusikalavastusõn luudavan suidsusannamaailman tulõva ello luumismüüdi ja kangõlasluu olnu aigõst. Elläv traditsiuun avitas tuvva müütilidse luu õkva kontserdisaali, kon nuu esitädäs tunnõt perimüsmuusikide, Eesti esindüskoori ja kammõransambli puult täämbädse päävä muusikatiatri võtmõn. Lavastustandem Märt-Matis Lill ja Taago Tubin om uma varatsõmba kuuntüü iist ooperiga „Tulleminek“ saanu kõgõ parõmba tiatritüü muusikaavvuhinna.

 

„Suidsusannasümfoonia“ om inspireeritü Lõuna-Eesti pärimusest, “Kalevalast” ja Hasso Krulli eeposest “Kui kivid olid veel pehmed”. Etendüisi kotus Mooste om Vanal-Võromaal, mink suidsusannakombõ omma kannõt UNESCO vaimsõ kultuuriperändi esindüsnimekirjä. Kae lähembält www.savvusann.ee

 

Kõrraldaja: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, www.epcc.ee

 

Tugõva: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri keskuse Vana-Võromaa kultuuriprogramm, EV100, Võru Instituut ja Võro Selts VKKF.

 

Pileti (läävä müüki  2019 aastaga algusõn):
20.- opilasõ / 25.- täüsinemise (kooni 30. aprillini 2019)
25.- opilasõ / 30.- täüsinemise (alatõn 1. maist 2019)