Savvusann logo

Avaldatud: 5 March, 2019

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ  KUULUTAB VÄLJA

 UUTE TOODETE KONKURSI

TEEMA: SUITSUSAUN JA SAUNAKOMBESTIK

Käsitöökonkursiga soovime esile tõsta Vana-Võromaa suitsusaunakombestikku ja laiendada saunateemaliste kaupade ning meenete valikut.

Suitsusaunad koos saunakombestikuga on osaks võrokeste põlisest elulaadist ja kultuuripärandist. Suitsusaun on võrokesele paik, kus saavad puhtaks nii ihu kui ka hing.

Võroke kutsub nii omasid kui külalisi suitsusaunaelamustest osa saama!

Konkursile ootame ennekõike tooteid või meeneid, mis on seotud Vana-Võromaa suitsusaunakommetega – olgu need siis tarbeesemed saunaskäiguks, suitsusauna sobivad esemed või saunapärimusega seotud meened. Toote teeb põnevamaks oma lugu või legend. Oluline on läbi mõelda ka pakend, sest konkursi edukalt läbinud toodetele avanevad müügivõimalused Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, laatadel, muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa.

Mõtteid toodete või meenete teemal võiks ärgitada loetelu ideedest, mis sündisid veebruaris Vana-Võromaa käsitööliste tsõõriklaua ümber toimunud märgotamisel.

Ideid vaata Vana-Võromaa käsitöö kodulehelt:

https://wi.ee/wp-content/uploads/2019/03/SUIDSUSANNA-MEELYSSE-JA-SANNAKRAAMI_IDEID_2019.pdf

Kutsumegi üles käsitöölisi, ettevõtteid, õpilasfirmasid siit loetelust sobivaid ideid asjadeks tegema!

Täiendavaid teadmisi Vana-Võromaa suitsusaunadest ja kombestikust saab lugeda kodulehelt:

www.savvusann.ee

Vana-Võromaa suitsusaunasümbolika kasutamiseks kas esemetel või pakendil soovitame eelnevalt nõu pidada konkursi kontaktisikutega. Võru keele osas saab abi ja nõu küsida Võru Instituudist.

Konkursi tingimused ja lisamaterjalid on avaldatud MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Täpsem info:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999