Savvusann logo

Perede saunad

Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna.

Turisti-kotussidele lisas saat mõni kõrd ka kongi taloperre suidsusannan kävvü.

Perride sannohe saa küllä minnä Haanimaa suidsusanna nädälil, miä om põimukuun.

Sannanädäli kotsilõ loe täpsembalt

Perre uutva sannaliisi jo päivä, et ütenkuun sanna küttä ja noid nõksõ teedä saija. Kütmise aigu tetäs ka mõnt talotüüd, koni sann valmis saa. Õdagu kaüdäs ütenkuun sannan ja kõnõldas perre sannakombist.

Savvusannast saat sõs õigõt aimu, ku näet ja kuulõt, kuis sanna kütetäs, mändsit nippe ja tiidmisi om vaia, et sann hää saa. Sanna jaos piät aigu võtma, sõs saava puhtas nii iho ku heng.