Savvusann logo

Perede saunad

Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna.

Turisti-kotussidele lisas saat mõni kõrd ka kongi taloperre suidsusannan kävvü.

2011. aastagal teivä mitme talo sanna küläliisi jaos “ussõ valla”. Kokkokõneldu päivil saiva huvilidsõ tulla talodehe ja perrerahvaga üten sannan kävvü.

Edimesena kutsõ küläliisi sanna Karilatsi talorahvamuseum. Juulikuu katõl perämädsel puulpääväl võti huviliisi vasta Haanimaa tallõ sanna. Põimukuu perämädsel puulpääväl olli kümmekond sanna vana Võromaa eri nukkõn küläliisile valla.

Küläliisile valla tettü sannohe huviliisi jakkus, silmä iks vaihtõpääl lehti ja kullõ raadiot, sõs saat sändside ettevõtmiisi kotsilõ õigõl aol teedüst!

Perride sannohe sai viimäte küllä minnä Haanimaa suidsusanna nädälil, mis 2013. aastagal oll põimukuu alostusen, 1. – 4.pääväl (1.-4. 08. 2013). Kae ettevõtmiisi kavast, miä toimu.

Sannanädäli kotsilõ loe täpsembalt

Perre uutva sannaliisi jo päivä, et ütenkuun sanna küttä ja noid nõksõ teedä saija. Kütmise aigu tetäs ka mõnt talotüüd, koni sann valmis saa. Õdagu kaüdäs ütenkuun sannan ja kõnõldas perre sannakombist.

Savvusannast saat sõs õigõt aimu, ku näet ja kuulõt, kuis sanna kütetäs, mändsit nippe ja tiidmisi om vaia, et sann hää saa. Sanna jaos piät aigu võtma, sõs saava puhtas nii iho ku heng.