Savvusann logo

Avaldatud: 10 May, 2019

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü hõigas paastukuun vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi, teemas suidsusann ja sannakombõ. Konkursi tulõmusõ võeti kokko 8. lehekuu pääväl Võro Instituudin olnu käsitüüliisi kokkosaamisel.

Parõmbas tüüs oll hinnadu Aasa Erika tettü sainatahvli võrokeeliste sannasõnnoga. Preemia saiva viil Viksi Heli puult peeli pääl koetu sannalina, minkal oll kirä perrä nimes „Kass mõtsan vihta otsman“ ja Orava Kairi ummõld naisi päältsanna hamõ. Eripreemiä sai Margi Jaanuse tettü meelüs „Pruukmada kõoleht“, mille hää lugu ajasi naarulõ kõiki kaejide näo.

Konkurss käve 6. paastukuu pääväst kooni 4. lehekuu pääväni, kokku tull 29 eri tüüd, osa võtsõ ütesä tegejät ja tüüsid tull kümne märgosõna all.

7. lehekuu pääväl hinnas tüüsid kommisjoon, kon olli Bergmanni Karille (MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü), Moppeli Kadri (Võromaa turismiasju kõrraldaja Võrumaa Arenduskeskusest), Eichenbaumi Külli (Võru Instituut ja Vana-Võromaa savvusannu kuuntüükogo) ni Veeroja Eda (Mooska talo pernaanõ, Vana-Võromaa savvusannu kuuntüükogo).

Kommisjoon märke, et kõik konkursile antu tüü omma tettü hää käe ja väegä, asja omma köüdet savvusannakombidõga vai sannaga. Mõnõ tüü man tull hindide andjil õkva ettepanõkit asja viil parõmbas tegemises ja neo ettepanõgi anti pääle konkursist kokkovõttide tegemist õkva autoridele edesi.

Konkursi läbiviimises om MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü saanu tukõ Vana-Võromaa perimuskultuuri toetusmeetmest.

Konkursi ütes tsihis oll saija manu Vana-Võromaa savvusannakombidõga köüdet kaupu. Kõik tüü lätsivä konkursist häste läbi ja saiva MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü puult kuuntüüpakmisõ anda asju müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe ja suvõpuutehe üle Vana-Võromaa.

Pilte konkursi töiest om kaemises pantu MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehe pääle: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkurss om küll läbi saanu, a iks või tetä ja pakku suidsusanna teema pääle kaupu – tulõman omma põimukuun suidsusannapäävä Moostõn ni sügüse Talna Saku Suurhallin mardilaat, kon Vana-Võromaa Käsitüü välläpanõki teemaks om savvusann.

Vana-Võromaa umaperä vällänäütävide kaupu vai meelüsside konkursse om plaanin jakada, järgmäne konkurss tulõ talvõl, teemas saa „AIGU OM“.

Küsü mano:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

Teedüsse man om pilt konkursi kokkovõtmiselt 8. lehekuul Võro Instituudin. Pildi pääle om tõisi hulgan jäänü preemiäga kitõt Aasa Erika, Margi Jaanus ja Viksi Heli.

Pildi tei Oja Vilve.