Savvusann logo

Avaldatud: 26 November, 2014

Smoke sauna tradition in Võromaa added to UNESCO

Kultuuriministeeriumi,

Vana-Võromaa suidsusannu kuuntüükogo ja

UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni teedüs

27.11.2014

Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO üleilma tähtsä kultuuripärandüse nimekirän

UNESCO vaimlidse kultuuriperändüse komitee kuunistmisel Pariisin otsustedi kanda Võromaa suidsusannakombõ UNESCO vaimlidse perändüse esindüsnimistühe. Taotlusõ seon asjan esit Eesti riik UNESCO-le mineva-aasta paastukuun.

„Eesti kultuuri elujõulisus avaldub eriti ehedalt vaimses pärandis, mida antakse põlvest põlve edasi. Võrokeste suitsusaunakombestiku kandmine UNESCO esindusnimekirja toetab traditsiooni kestmist ning toob sellele rahvusvahelist tähelepanu,“ ütles kultuuriminister Urve Tiidus. „UNESCO tunnustuse üle saavad rõõmu tunda kõik, kes on oma maakodus suitsusaunatraditsiooni tallel hoidnud – Võrumaast Saaremaani,“ lisas minister.

„Eesti kultuuri elojõud om nätä põlvõst põlvõ edesiantu tiidmiste päält. Võrokõisi suidsusannakombidõ arvamine esindüsnimistühe om toes kombide edesipüsümisele ni tuu ka üleilmset tähelepandmist, “ ütel kultuuriministri Urve Tiidus. „UNESCO tunnustuse üle saava rõõmu tunda kõik, kiä omma uma maakotun suitsusannakombit hoitnu – Võromaast Saaremaani,“ lisasi ministri.

Suidsusanna üten sannakombidega om üts jago võrokõisi põlitsõst eloviiest ja kultuuriperändüsest, mille hoitmine ja nuurile edesiandmine om kogokonna jaos tähtsä.

„Savvusann om võrokõsõslõ kotus, kon saava puhtas nii iho ku heng. Sanna kütmine, vihtu tegemine, sannan lõunu võtmine ja tervüse praavitamine omma mi taloperride elotsõõrin esihindäst olõman. Sannaga kokko käävä viil sändse mõitmise nigu sanna ehitämine, puie tegemine, liha suidsutamine,“ võtt saunakombidõ põhiasja lühkült kokko Haanimaa Mooska talo pernaanõ Eda Veeroja.

UNESCO esindüsnimistün olõk om võrokõisile suurõs avvus. Võro Instituudi direktri Rainer Kuuba sõnnol om võrokõsõ maailman ainukõrdse nii uma keele ku ka kultuuriperändüse poolõst: „UNESCO tunnustus avitas mi ummamuudu olõmisel parembahe vällä paistu ja hoita esierälisi sannakombit elävana“.

 

Härgütüs sannakombide UNESCOhe viimises tull võrokõisi kogokonnalt 2009. aastagal. Taotluse kokkopanõkit võtsõ iist Vana-Võromaa savvusanna kuuntüükogo, miä toimõndas kohalige organisatsioone toel. Taotluse jaos tetti eeltüüd kolm aastagat, tegemiste man olli kohaligu taloperre, umavalitsuse, ülikooli ja uurmisasotuse, riik.

Võrokõisi ettevõtmise om hääs ja tarviligus kitnü rahvidevaiheline sannaselts International Sauna Society. Seo üleilmse organisatsiooni president Risto Elomaa löüdse, et võrokõisi savvusannakombide saamine UNESCO esindüsnimistühe tuu tähalepandmist kõgen ilman ka tõisi rahvide sannakombilõ.

UNESCO vaimlidsõ kultuuriperändüse esindüsnimistü tsihis om teedä anda, midä rahva ja kogokunna üle ilma ummi kombist, mõistmiisist ja tiidmiisist tähtsäs pedävä ja mille püsümise iist hää saisva. Eestist om siiäni esindüsnimistühe kantu Kihnu kultuuriruum, seto leelo ning üten Läti ja Leeduga laulu-ja tandsupeo traditsioon.

Vana-Võromaa suidsusaunakombide ja ettevõtmiisi kotsilõ saat teedä kodolehelt: www.savvusann.ee