Savvusann logo

Avaldatud: 10 June, 2022

UNESCO Eesti Rahvuslidsõl Komisjonil om valmis saanu Google’i-põha pääl kaart, kost om nätä, mändse kotusõ, ettevõtmise vai nättüse omma Eestist UNESCO-n. Eesti- ja inglüse keelen kaart om veebin lingi pääl http://www.kaart.unesco.ee

UNESCU-asju om Eestin säitsmen alajaotusen. Egäüte kotsilõ om lühkü vallaseletüs ni video ja kaardi pääl om är märgit nimistüden ja võrgustigen olõva kotusõ väiku tutvustusõga.

UNESCO vaimlidsõ kultuuriperändüse esindüsnimistühe kantu Vana-Võromaa savvusannakombõ lövvät kaardi päält üles, ku valit kategooriade hulgast „vaimne kultuuripärand“. Vana-Võromaa pääle klõpsaten tulõ valla lühkü seletüs ja huviline saa lingiga edesi minnä kodolehe  savvusann.ee pääle.

Eesti eri kante, liinu, kuulõ ni vaimlidsõ perändüse nättüisi köüdüssest UNESCOga võinu teedä nii arõndustüüga tegeleva inemise ku ka oppaja, kiä hariva mi latsi-nuuri. Kaart om kimmähe hääs abimehes turismirahvalõ – avitas uudishimon küläliisi küsümiisile kipõstõ õigit vastussit löüdä ja lühküide videotega ka seletavit näütit anda.

Kaarti om lihtsä pruuki, ku käeperi om internetti ühendet telehvon vai puutre. Kaemisõ iist rahha ei küstä ja seod kaardikotust üten teedüssega võit lahkõlõ sõprule edesi jaka. Moloraamatun om kah teedüs jagamisõs olõman, seo lövvät https://www.facebook.com/UnescoERK

Uudisõ pandsõ kokko Eichenbaumi Külli.

Uudisõ man om ekraanipilt UNESCO vaimlidsõ perändüse kaardist, mille pääl om näüdät Vana-Võromaad ja kirotet mi savvusannakombist .

Täpsämbat teedüst saa:

Margit Siim

UNESCO ERK

kultuuriprogrammide koordinaator

tel 6313757

Margit.Siim@unesco.ee