Savvusann logo

Avaldatud: 19 March, 2013

Võrokeste suitsusauna UNESCO taotlus

Eesti riik esit paastukuu 20. pääväl UNESCO-le taotlusõ kanda Vana Võromaa suidsusannakombõ inimkonna vaimlidsõ kultuuriperändüse esindüsnimistühe. Kultuuriministri Rein Langi puult ala kirotet taotlus üten lisadega saadõti UNESCO päämajja Pariisi. Taotlusõ läbikaemine ja hindamine võtt aigu puultõisku aastat, lõppotsusse tege vaimlidsõ kultuuriperändüse kaitsmise komitee 2014. aastaga lõpun.

Võrokõisi kogokund om taotlust ette valmistanu kolm aastakka. Taotlusõ tegemist om iist võtnu suidsusannu kuuntüükogo, kiä tegutsõs kohalige seltse ja asotuisi toetusõl.

Taotlusõ kokkopandmise man avit nõvvoga UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon.

Kolmõ aastaga joosul inne taotlusõ tegemist uuriti parhillatsit sannakombit, tetti raamat, film ja näütüs Võromaa suidsusannust. Ega aastak om olnu sannapäivi ja opitarõsid, kon om saanu sannaga köüdet tiidmisi-mõistmisi oppi. Tegemiisi man omma olnu ja avitanu sannu peremehe, seldsi, asotusõ ja ettevõtte. Hää kuuntüü om olnu Tarto Ülikooliga, Eesti Rahva Muuseumiga, Rahvakultuuri Keskuse ja kultuuriministeeriumiga.

Suidsusannakombõ üten sannuga omma Vana Võromaa kultuuriperändüse üts jago, miä taht suurõmbat tähelepandmist ja kogokunna ütist joudu, et sannu edespidigi pruugitanu ja sannuga köüdet kombõ alaõ püsünü.

UNESCO esindüsnimistühe jõudmisõs tettü tüü ja Vana Võromaa sannakombist laemb kõnõlõmine om härgütanu perrit uma sannu kõrda tegema, sannu vahtsõst pruukma ja tuu üle uhkõ olõma.

Võrokõisi suidsusanna kuuntüükogo om tsõõr inemiisi eri seltsest ja asotuisist, talodest ja külädest, kinkalõ om savvusannakombide püsümine tähtsä. Kogo tegemisi avitas prõlla kõrralda MTÜ Võro Selts VKKF, kogon omma osalidsõ OÜ Mooska, MTÜ Hinokad, Võru Instituut, MTÜ Haanjamaa Kultuurikoda, Põlvamaa Talurahvamuuseum, MTÜ Karula Hoiu Ühing, Võrumaa Turismiliit, MTÜ Vanaajamaja ja viil mitma inemise.

Info: Külli Eichenbaum

suidsusannu kuuntüükogo infojuht,

Võro Instituut

tel 56611924

www.savvusann.ee