Savvusann logo

Avaldatud: 22 märts, 2017

Smoke sauna culture

Moodsa linliku elustiili levimisel vajavad inimesed üha enam rahulikku lõõgastumist, hingepidet, sidet esivanematega, juuri ja kohta, kus ennast hästi tunda. Suitsusaun on ajast aega põhjamaade inimestele just selline ihu ja hinge helgeks saamise koht olnud. Paraku on palju põlistest suitsusaunaga seotud osakustest, kommetest ja tavadest unustatud. Just see tõttu sai Vana Võromaa suitsusaunaga seotud  vaimne pärand 2014. aastal kantud UNESCO maailmapärandi esindusnimekirja.

Saunapärandi meelde tuletamine ja teadvustamine rikastab meie maailmatunnetust. Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus on suitsusauna kultuur olnud sarnane. Igas kogukonnas mäletatakse ja on tänaseni säilinud mingi osa kombestikust. Näites Soomlased on järjepidevalt saunas verikuppu pannud, Lätlastel on heal järjel erinevate taimede pruukimine saunas ja Leedukatel on tugev vihtlemiskultuur. Suitsusauna kultuur on põhjamaade ühine rikkus, mille püsima jäämine on meie ühine vastutus.

 

MTÜ Sann ja Süük veab eest 3 ümarlaua kokkukutsumist säilinud suitsusauna vaimse pärandi edendamiseks põhjamaades. Esimene neist toimub 24. ja 25.  märtsil 2017 Leedus, Vabalyne talus. Kokku saavad suitsusauna pärandi säilitamisega tegelejad. Plaanis on saada aimu Soomes, Leedus ja Eestis toimuvatest suitsusaunakultuuri edendavatest tegevustest ja plaanidest, arutada koostöö võimalusi, koostöösoove ja koostöö vajadusi. Ümarlaual planeeritakse edaspidised kokkusaamised, infovahetus ja võimalusel asutakse ette valmistama suuremat ühist koostööprojekti.

Üksteiselt õppimiseks käiakse Vabalyne talu suitsusaunas ja saadakse osa Vabalyne talu sauitsusauna kombestikust kohaliku vihtlemismeistri Egidijus Žukauskase töötoas.

Ümarlauauad toimuvad projekti Smoke Sauna Cultural Heritage is a Common Value raames, projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja-ja Baltimaade mittetulundusühingute toetus.

Praojektipartnerid on MTÜ Sann and Süük, Võro Selts VKKF, Finnish KANSAINVÄLINEN SAUNALIITTY RY, International Smoke Sauna Club, Finnish Sauna Culture Society, Lietuviškos pirties biciuligu draugija, Lietuvos Pirties – SPA federacija.

Info ja lisaküsimused
Eda Veeroja
+372 5032341
eda.veeroja@gmail.com