Savvusann logo

Avaldatud: 22 March, 2017

Smoke sauna culture

24. ja 25. urbõkuu päivil peetäs Leedun Vilniuse lähiksel Vabalyne talon savvusanna kombide püsümise asjan tsõõrilaud, kon märgotadas kuuntüüplaane Eesti, Leedu ja Suumõ sannakogokundõ vaihel.

Vana-Võromaa savvvusannakombõ arvati 2014. aastagal UNESCO üleilma tähtsä vaimlidse kultuuriperändüse nimekirja ja seo sündümine härgüt ka mi naabõrmaie sannahuviliidsõ uma kotusõ vannu sannakombide püsümise üle märgotama.

Savvusann om aost aigu põhjamaie inemiisi jaos olnu iho ja henge kosutamise kotus, a ao joosul om pallo sannatiidmisi är unehtet ni sannaki muutunu. Nii Soomõn, Lätin ku Leedun omma sannakombõ olnu küländ ütesugumadsõ olnu ja egän kogokunnan om täämbätseni ütsjagu tiidmist alaõ püsünü. Näütes suumlaisil om läbi ao sannan verekuppõ pantu, lätläse tiidvä häste, mändseid kasvõ ja ruuhi tulõ sannan tohtõrdamises pruuki, leeduka omma kõva vihtlõja.  Savvusannakombõ omma põhjamaie ütine rikkus, minka alaõpüsümine om mi ütine huul.

Võromaa MTÜ Sann ja Süük võtt iist kolmõ ütiskokkosaamist, kon märgutadas sannakultuuri hoitmisest ja plaanitas edespiditses ütidsi tegemiisi. Edimene tsõõriklaud omgi 24.–25. urbõkuul 2017 Leedun, Vilniuse lähiksel Vabalyne talon. Kokko saava savvusanna kombide hoitmisega tegeleja Soomõst, Leedust ja Eestist. Seokõrd saijas inämb teedä Leedu kombist: ütidselt käüdäs Vabalyne talo suidsusannan ja kohalik vihtlemismeistri Egidijus Žukauskas kõnõlõs ni näütäs, kuimuudu säälmaal savvusannan käüdäs, kuimuudu viheldas.

Tsõõriklavva kõrraldamise ja kuuntüü plaanmine käü projektiga Smoke Sauna Cultural Heritage is a Common Value, millele om rahatukõ andnu Põhjamaie Ministride Nõvvukogo Põhja-ja Baltimaie mittetulundusühingide toetusõst.

Projekti vidä MTÜ Sann and Süük, üten om haarõt Võro Selts VKKF, Finnish KANSAINVÄLINEN SAUNALIITTY RY, International Smoke Sauna Club, Finnish Sauna Culture Society, Lietuviškos pirties biciuligu draugija, Lietuvos Pirties – SPA federacija.

Lisateedüs:
Eda Veeroja
+372 5032341
eda.veeroja@gmail.com