Savvusann logo

Avaldatud: 22 jaanuar, 2016

Traditional Estonian log-building

Viiepäevane kursus toimub 7.-11. märts 2016 Vanaajamaja koolituskeskuses  ja on mõeldud algajatele, kes tunnevad puutööriistu ning soovivad omandada käsitsi palkmaja ehituse esmased oskused. Õppetöö on praktiline ja selle käigus ehitatakse väikest palksauna kalasaba tapiga.

Kursuse käigus saadakse teadmisi traditsioonilistest palkhoonetest ja puidu kasutamisest ehituses, õpitakse tundma palkehituses kasutatavaid tööriistu, erinevaid tappseotisi, materjali valikut ja ettevalmistusi. Töö käigus õpitakse selgeks palkide varamine ja palkehituse põhilised teadmised.

Kursus toimub grupi täitumisel (vähemalt 5 õppijat). Koolituspäevad kestavad esmaspäevast reedeni 9.00-17.00. Juhendajaks on Margus Palolill.

Sama kursus toimub ka veebruaris ja märtsi lõpus, aga nendes gruppides enam vabu kohti pole.

Mai lõpus on kavandatud toimuma viiepäevane palkhoone taastamise kursus.

Aprilli teise pooles toimub palkmajaehituse kursusvälismaa huvilistele (juhendamine inglise keeles).

Täpsemalt loe Vanaajamaja kodulehelt