Savvusann logo

Avaldatud: 22 January, 2016

Traditional Estonian log-building

Viiepääväne oppus om  7.-11. paastukuul (märts) 2016 Vanaajamaja koolituskeskusen. Seo om mõtõld alostajale, kiä tund puutüüriistu ja taht oppi käsitsi palkmaja ehitüse kuntsi.  Opitas tüütegemise käügin ja tüüs om kalasabatapiga väiku palksanna ülesragumine.

Juhendaja Palolilli Meelis jaga tiidmisi palkmajjust ja ültse puu tarvitamisest ehitüsen, oppas materjali valimist ja ettevalmistust tarvitamises, tüüriistu pruukmist, palgile vararagumist, ehitüsnippe.

Oppuse käümäminekis piäsi vähämbalt viis opjat kokko saama. Oppuse aig om iispääväst riidini, egä päivi kell 9-17.

Säändse kursuse omma viil ka radokuun ja paastukuu lõpun, a sinnä inämb tahtjaid manu ei mahu.

Lehekuu (mai) lõpupoolõ plaanitas tetä viiepääväne palkhuunõ remontmise oppus.

Mahlakuu (aprilli) tõsen poolõn tulõ palkehitüse kursusvällämaa huvilisile (oppus käü inglüse keeli).

Täpsämbalt kae Vanaajamaja kodolehe päält