Savvusann logo

Avaldatud: 17 oktoober, 2012

Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane

Neljapäeval, 17. mail 2012 olid Räpinas Keskkonnamajas koos inimesed vana Võromaa erinevatest kantidest arutamas, kuidas saaks toetada suitsusaunade ja saunakommete edasipüsimist.

Arutelu käigus kõneldi maaelust, mis on suitsusaunade puhul kõige tähtsam, sest suitsusaun on ju enamasti maaelamise osa. Räägiti ka sellest, kuidas võiks saunaomanik saada nõu ja abi sauna ehitamise või renoveerimise küsimustes. Saunade ja saunakommete püsimiseks peaksid inimesed rohkem traditsiooni tundma. Suitsusaunatava tutvustamisel on üksjagu juba tehtud: olemas on koduleht, ringi liigub rändnäitus, just tuli trükist raamat ning suvel valmib lühifilm. Huvilistele on korraldatud saunakombeid tutvustavaid päevi, neid tuleb ka sel suvel. Uuritud on praegusaegseid saunakombeid ning üles pildistatud saunu.