Savvusann logo

Avaldatud: 6 veebruar, 2013

Sauna & heating

Võrokeste kogukonna koostöös on kokku pandud materjalid, mis on vajalikud Võromaa suitsusaunatava UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja taotluse esitamiseks. Taotluse esitajaks on Eesti riik ja taotluse allkirjastajaks on kultuuriminister.

Võromaa suitsusaunade koostöökogu on esitanud jaanuaris 2013 taotluse eestikeelse teksti koos täiendava infoga kultuuriministeeriumisse. Hinnangu taotlusele on 31. jaanuaril kultuuriministeeriumile kirjalikult edastanud UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni juhataja Kerli Gutman ja nõukogu esimees Kristin Kuutma.

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon on taotluse koostamist nõustanud alates 2010. aastast ja komisjoni arvates on see protsess suurepärane näide kogukondlikust algatusest ning heast koostööst ülikoolide ja uurimisasutustega, kohalike omavalitsuste ja riigiga.

Taotluse koostamist on juhtinud vabatahtlik suitsusauna koostöökogu, kes tegutseb kohalike organisatsioonide toel.

Vaata taotluse eestikeelset teksti ja tõlget inglise keelde. Küsimused ja ettepanekud taotluse sisu kohta võib saata veebruari kuu jooksul: kylli.eichenbaum@wi.ee.

1. märtsil kell 15 koguneb Võru instituudis võrokõisi tsõõriklaud, et üheskoos taotlus veel üle vaadata ja allkirjastada kogukonna nõusolek taotlusega.

Taotluse UNESCOle esitamise kohta langetab otsuse kultuuriminister. Taotluse esitamise lõpptähtaeg on käesoleva aasta 31. märtsil.

Info: Külli Eichenbaum
suitsusaunade koostöökogu infojuht
tel 56611924