Savvusann logo

Avaldatud: 6 February, 2013

Sauna & heating

Võrokõsõ omma kokko pandnu tarvilidsõ paprõ, miä om vajja saata UNESCO-lõ, et mi savvusannakombit esitä vaimlidsõ kultuuriperändüse esindusnimekirä panõkis.

Taotlust saa esitä Eesti riik, taotlusele käe ala pandjas om kultuuriministri.

Võromaa savvusannu kuuntüükogo om tinavaasta vahtsõaastakuul andnu kultuuriministeeriumile nii taotluse eestikeelidse teksti, ku ka seletüskirä sinnä manu.

Uma arvamise taotluse kotsile om 31.01.2013 ministeeriumile kiräga saatnuva UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni juhataja Kerli Gutman ja nõvvukogo esimees Kristin Kuutma.

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon om taotluse tegemise man nõvvu andnu alaten 2010. aastagast. Näide arvaten om võrokõisi ettevõtmine illos näide, kuis hääd kuuntüüd tegevä kohaligu inemise umavaihel ja üten om haarõt ülikooli, uurmiseasotusõ, avitase nii umavalitsuse ku riik.

Taotlusõ tegemist omi iist võtnu savvusannu kuuntüükogo, man omma osalise olnu hulka inemisi eri seltsest, külädest ja asotuisist.

Taotlust eesti keelen ja inglüse keelen saa lukõ kodolehe www.savvusann.ee päält. Küsümise ja märgotusõ kirja pantu jutu kotsilõ saada radokuu joosul kylli.eichenbaum@wi.ee

Paastukuu 1. pääväl päält lõunat kell kolm kogones Võro Instituudin tsõõriklaud, kon saa viil ütenkuun taotlusest kõnõlda ja ala kirota kogokunna nõvvunolõk taotluse sisuga.

Taotluspapride häädüse ja teelemineki üle otsustas kultuuriministri. Ärsaatmise perämäne tärmin satas tinavaasta paastukuu lõpun.

Teedüs: Külli Eichenbaum
Võromaa savvusannu kuuntüükogo infojuht
tel 56611924