Savvusann logo

Avaldatud: 19 märts, 2013

Võrokeste suitsusauna UNESCO taotlus

Eesti riik esitas UNESCO-le taotluse kanda Vana Võromaa suitsusaunakombestik inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Kultuuriminister Rein Lang  allkirjastas taotluse 20. märtsil. Taotlus koos lisamaterjalidega saadeti UNESCO peakorterisse Pariisi. Taotluse läbivaatamine ning hindamine võtab aega poolteist aastat, lõpliku otsuse teeb vaimse kultuuripärandi kaitse komitee 2014. aasta lõpus.

Võrokeste kogukond on taotluse ettevalmistamisega tegelenud kolm aastat. Taotluse koostamist on juhtinud vabatahtlik suitsusauna koostöökogu, kes tegutseb kohalike organisatsioonide toel. Taotluse koostamist nõustas UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon.

Taotluse ettevalmistusperioodil uuriti praegusaegset saunakombestikku ja tehti raamat, film ning rändnäitus Võromaa suitsusaunadest. Igal aastal toimuvad avatud suitsusaunade päevad ja korraldatakse erinevaid õpitubasid teadmiste-oskuste jagamiseks. Tegevustesse on panustanud saunade omanikud, kodanikuühendused, asutused ja ettevõtted. Hea koostöö on koostöökogul olnud Tartu Ülikooliga, Eesti Rahva Muuseumiga, Rahvakultuuri Keskuse ja kultuuriministeeriumiga.

Suitsusaun koos saunakombestikuga on Vana Võromaa kultuuripärandi oluline osa, mis vajab suuremat tähelepanu ja kogukonna ühist tegutsemist, et suitsusaunad ja nendega seotud tavad elavas kasutuses edasi kestaksid.

UNESCO esindusnimekirja jõudmiseks tehtud töö ja Vana Võrumaa saunakombestiku laiem teadvustamine on innustanud kohalikke peresid oma saunu taas korda tegema, uuesti kasutusele võtma ja selle üle uhkust tundma.

Võrokeste suitsusauna koostöökogu on erinevate organisatsioonide esindajate ning kodanike vabatahtlik tegutsemisühendus, mille tegevust koordineerib MTÜ Võro Selts VKKF, osalevad OÜ Mooska, MTÜ Hinokad, Võru Instituut, MTÜ Haanjamaa Kultuurikoda, Põlvamaa Talurahvamuuseum, MTÜ Karula Hoiu Ühing, Võrumaa Turismiliit, MTÜ Vanaajamaja ja veel mitmete organisatsioonide esindajad.

Info: Külli Eichenbaum

suitsusaunade koostöökogu infojuht,

Võru Instituut

tel 56611924