Savvusann logo

Avaldatud: 5 oktoober, 2015

Sauna & heating

Tartus messikeskuses toimub 15-17. oktoobril suur mess EHITUS JA SISUSTUS 2015. Näituse B -halli on koondatud ennekõike kodumaised ettevõtjad, kes tegelevad puitehituse, s.h saunade valmistamisega, samuti on seal eksponeeritud valdkonnad, mis sobituvad laiemas mõttes rahvusliku ehituse teema alla.

Suitsusauna ja suitsusaunade keriste ehitamist esitletakse MTÜ Hinokate boksis. Messi jooksul toimub kaks seminari, üks neljapäevasel spetsialistidele suunatud päeval ja teine laupäeval, kus räägitakse suitsusaunade keristest laiemalt ja keskendutakse siis ka paari konkreetse näite varal uue kerise ehitusega seotud teemadele. Laupäevase seminari järgselt toimub Hinokate boksis ka kerise aluskaarte näidisladumine. Keriseehituse seminaril võtavad sõna Toomas Kalve ja ahjumeister Agu Allikivi, nemad juhendavad ka teemakohast töötuba.
Lisaks keristele on Hinokate boksis näha ka suitsusaunadega seonduvat käsitööd Võrumaalt. Omaette ekspositsiooni moodustavad boksis Toomas Kalve autoriloominguna valminud disainvalgustid üraskite poolt kirjatud saarepuidust.

Messi külastades käi kindlasti Hinokate boksis!