Savvusann logo

Avaldatud: 5 October, 2015

Sauna & heating

Tarton suurlaadapaigan om 15.-17. rehekuu päivil suur vällänäütüs EHITUS JA SISUSTUS 2015. Näütüse B-hallin omma hinnäst näütäman Eestimaa ettevõtja, kiä tegelese puu-ehitüisiga, säälhulgan sannu ehitämisega. Niisamate omma sääl esindet ettevõtte, kinka tegemise käüvä rahvusligu ehitüse teema ala.

Suidsusannu ja suidsusannule keresside ehitämist saa kaia ja uuri MTÜ Hinokate tarõjaon. Suurlaada aigu toimuse ka kats seminäri. Üts om neläpäävä ja tuu om as´atundjidele mõtõlt pääväl. Tõne seminär om puulpäävä, kon kõneldas savvusannu keressist laembalt ja paari näüte päält om juttu vahtsõ keresse ehitämise nippest. Pääle puulpääväst seminäri tetäs Hinokate tarõjaon üts keresse aloskaari ülespandmise oppus. Tüütarõn kamandasõ ahjomeistre Allikivi Agu ja Kalve Toomas, nimä kõnelese ka seminäril.

Hinokate näütäse pääle ehitüse-asju viil savvusannaga köüdet käsitüükaupa Võromaalt. Põnnõv välläpanõk om Hinokate man Kalve Toomase tettü ilmadu moodsa lambi, mille materjalis om üräski jüretü mõtsakuiv saarõpuu.

Ku suurlaatu läät, kae kimmähe Hinokate manu!