Savvusann logo
 „SUIDSUSANNASÜMFOONIA“
… om 2., 3. ja 4. augustil 2019 Mooste Folgikuan etendüv muusikalavastus, miä võtt kaeja’ üten suidsusannailma, kon saava eläväs luumismüüdi’ ja kangelasluu’ olnu aigõst.

Sümfoonia päivil om Mooste mõisan, tuu ümbre ja ka muial Vana-Võromaal mitmõsugumaidsi suidsusannakultuuriga köüdetü tegemiisi:

 • Näüdätäs õkvalt valmis saanu näütüst suidsusannakultuurist.
 • Tunda saa suidsusanna-virbitüst (virtuaalreaalsust).
 • Vallalõ omma’ kohviku.
 • Osta saa suidsusannalihaga võiuleibu.
 • Vallalõ om müügitelk sannaasju, -vihtu ja muu paigapäälitse kraamiga.
 • Ossa saa võtta tüütarrist: vihaköütmine, suidsusanna kütmine jms.
 • Tulõ ekskursioon piirkunna suidsusannuhe. Ette kirjapandmisõ ja piletiga.
 • Peetäs suidsusannakultuurist kõnõlõv loeng. Piletiga.
 • Täpsemb kava avaldadas tansaman aprilli alostusõn 2019.

Savvusann Moostõ mõisan. Pilt Võru Instituut, 2013.

KÕRRALDAJA’ KUTSVA KOGOKUNDA, NII ETTEVÕTJIT KU ERÄISIKIT, OSSA VÕTMA JA AVITAMA:

 • Pakma ummi tuutit ja teenussit ni kõrraldama tüütarrit.
 • Suidsusannu umanigu’ saava tetä uma’ sanna’ vallalõ kaemisõs ekskursioonirahvalõ (sann ei piä olõma köet).
 • Ettevõtja’ saava märki teenusside (üümaja pakminõ, suidsusann päiv inne vai perän jms) paketiirmisele. Sümfoonia korraldaja omma valmis avitama välläpakutavalõ reklaami tetä (näütüses FB, kodoleht, Piletilevi teedüs).

PALLÕMI HINDÄST MÄRKU ANDA:

Egle Vodi (tel 5166684)

Triinu Laan (tel 533 22 153, triinu.laan@wi.ee)

Külli Eichenbaum (tel 56611924, kylli.eichenbaum@wi.ee)

SÜNDMÜSE JA TEGEJIDE TUTVUSTUS

Suidsusannasümfoonia
Muusikalavastus üten vaatusõn
Luvvas Ilma ja mõstas Inemiisi

2. ja 3. augustil 2019 kell 19.00
4. augustil kell 16.00
Mooste Folgikoda, Lõuna-Eesti

Helüluuja: Märt-Matis Lill
Dirigent: Kaspars Putniņš
Lavalõsäädjä: Tarmo Tagamets (Rakvere Teater)
Kunstnik: Liisa Soolepp
Valguskunstnigu’: Mari-Riin Paavo (Ugala Teater) ja Sander Aleks Paavo (Ugala Teater)
Elektroonika: Tammo Sumera
Libreto: Märt-Matis Lill ja Taago Tubin (Ugala Teater)

Esitäse’: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, ERSO muusiku’ (lindilt ja kotussõpääl), perimüsmuusiku’ Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo nink näütlejä’ Lauli Otsar, Sten Karpov (Endla Teater) ja Agu Trolla.

Ütehhaardva muusikalavastus võtt kaeja’ üten suidsusannailma, kon saava’ eläväs luumis- ja kangõlasluu’ olnu aigõst. Elläv traditsiuun avitas tuvva müütilidse’ luu’ täämbädse päävä muusikatiatrihe, kon noid esitäse’ perimüsmuusiku’, Eesti esindüskuur ja kammõransambli.

„Suidsusannasümfoonia“ om inspireeritu Lõuna-Eesti perimüsest, „Kalevalast” ja Hasso Krulli eeposest „Kui kivid olid veel pehmed”. Etendüisi saa kaia Moosten, miä om Vanal-Võromaal, mink suidsusannakombestik on kannõt UNESCO vaimse kultuuriperändi esindüsnimekirjä.

Pruugi’ är võimalus ja tulõ Moostehe, kon saat nauti etendüst, uudista suidsusanna nink saia ossa kohaligust käsitüüst ja söögist!
Moostõ ja Suidsusannasümfoonia uutva Sinno!

Muusikalavastus on pühendedü Eesti Vabariigi 100. sünnüpääväle.

Kõrraldaja: Eesti Filharmoonia Kammerkoor

„Suidsusannasümfoonia“ piletiid saa osta Piletilevist: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/klassika/eesti-filharmoonia-kammerkoori-muusikalavastus-suidsusannasumfoonia-62476/

 

Tugõva’: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri keskuse Vana-Võromaa kultuuriprogramm, EV100, Põlva Vallavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, SA Mooste Mõis, Võru Instituut ja Võro Selts VKKF.