Savvusann logo

Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna vai sõs sanna kaema.

Vanal Võromaal ja Setomaal om õigõ mitmit turistikotussit, kon pakutas vällä savvusannan käümist. Ku Sa olõ ei inne savvusannan käünü, küsü kimmäle perrerahva käest juhatuisi ja seletüisi. Lövvä sääne sann, kon vähämbalõ seltskunnalõ lätt sanna üten uma perre inemine.

Ku tahat õnnõ sanna kaija, käü Vana-Võromaa muusõumiden sannu kaeman.

Lühkü teedüsleht Vana-Võromaa savvusannust.

Teedüsleht vinne keelen

Teedüsleht soomõ keelen

Teedüsleht inglüse keelen

Teedüsleht säksä keelen

Savvusanna Vana Võromaa ja Setomaa turismitaloden:

Elmari talu

Hämsaare puhketalu

Kalda Loodustalu Postiteel

Külalistemaja Kevvai suitsusaun

Mooska suitsusaun

Männi talu puhkemaja

Piusa Ürgoru puhkemaja

Rõsna Puhkemaja suitsusaun

Saunamaa

Seedri puhketalu

Taevaskoja Salamaa Saunamaa

Tiku suitsusaun

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik

Jõeveere talu

Metsavenna talu

Pinnamäe puhkemaja

Sepa talu

Suhka talu

Suitsusauna talu

Ööbikuoru Villa

Viimäti üle kaetu 30.04.2019

Savvusanna Vana-Võromaa muusõumiden ja küläliisikeskusten:

 

Mõniste muuseum

Vabaõhumuuseumin om kaemises ja sisse astmises vana savvusann.

Põlvamaa talurahvamuuseum Karilatsis

Koolitalo man om savvusann, midä ka vaihtepääl kütetäs.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Lauluesä kodo hoovin om väiku savvusann, kon tohtreherrä sannan käve. Ederuumin om  väiku mõsuküük.

Vana-Võromaa kultuurikoda

Kultuurikua muuseumin om savvusanna makett, väiku näitus ja UNESCO tunnistus, et võrokõisi sannakombõ omma kantu üleilma tähtsäde nimekirja.

Karula Rahvuspargi külastuskeskuse suitsusaun

Küläliisikeskusen  Ähijärvel om savvusann, midä saa kaija.

Kae ka Karula riigipargist videot, kon om juttu savvusannast.

Pokumaal Padasoomäe talu

Padasoomäe talon om savvusann, kon talopere ka käü.

Kae viil:

visitpolva.ee

visitvoru.ee