Savvusann logo

Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna vai sõs sanna kaema.

Vanal Võromaal ja Setomaal om õigõ mitmit turistikotussit, kon pakutas vällä savvusannan käümist. Ku Sa olõ ei inne savvusannan käünü, küsü kimmäle perrerahva käest juhatuisi ja seletüisi. Lövvä sääne sann, kon vähämbalõ seltskunnalõ lätt sanna üten uma perre inemine.

Ku tahat õnnõ sanna kaija, käü Vana-Võromaa muusõumiden sannu kaeman.

Sannakotusõ saat hindä jaos kinni panda veebilehe visitvoru.ee päält: https://www.visitvoru.ee/broneeri_suitsusaun 

Tan om õkva nätä, mändse talo uutva sannaliisi. 

Seosama veebilehe peräotsan jõvvat  Navicup kaardi pääle, kon omma nätä  Vana-Võromaa turismitalode  savvusannu kotusõ.  

Lühkü teedüsleht Vana-Võromaa savvusannust.

Teedüsleht vinne keelen

Teedüsleht soomõ keelen

Teedüsleht inglüse keelen

Teedüsleht säksä keelen

Savvusanna Vana-Võromaa ja Setomaa turismitaloden:

Elmari talu

Hundiallika suitsusaun

Hämsaare puhketalu

Jõeveere talu

Kalda Loodustalu Postiteel

Kiidi turismitalu suitsusaun

Kivioru suitsusaun

Kõrgemäe puhketalu

Külalistemaja Kevvai suitsusaun

Mooska suitsusaun

Männi talu puhkemaja

Pedaja Puhketalu suitsusaun

Piusa Ürgoru puhkemaja

Rõsna Puhkemaja suitsusaun

Päivora talu suitsusaun

Saunamaa

Seedri puhketalu

Taevaskoja Salamaa Saunamaa

Tiku suitsusaun

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik

Metsavenna talu

Pinnamäe puhkemaja

Suhka talu

Vabaduse talu suitsusaun

Ärni suitsusaun

Ööbikuoru Villa

Viimäti üle kaetu 25.01.2023

Savvusanna Vana-Võromaa muusõumiden ja küläliisikeskusten:

 Mõniste muuseum

Talomuuseumin  saa kaija ja sisse astu kattõ suidsusanna – vanõmb sann om peri 19. aastagasaast ja om õnnõ kaemises, a vahtsõmb sann om sääne, midä ka kütetäs ja sääl mõnikõrd lihhagi suidsutõdas.

Seo sann om peri 19. aastagasaast.

Mõniste muusõumin om ülesputitet sann, peri 20. aastagasaa  algusaost. Edimält oll seo kooliperre sann.

Karilatsi Vabaõhumuuseum

Koolitalo man om savvusann, midä ka vaihtepääl kütetäs.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Lauluesä kodo hoovin om väiku savvusann, kon tohtreherrä sannan käve. Ederuumin om  väiku mõsuküük.

Sannakeres ja laba.

Vana-Võromaa kultuurikoda

Kultuurikua muuseumin om savvusanna makett, väiku näitus ja UNESCO tunnistus, et võrokõisi sannakombõ omma kantu üleilma tähtsäde nimekirja.

Virbitüs-prillega saa ka esi suidsusannan kävvü.

Karula Rahvuspargi külastuskeskuse suitsusaun

Küläliisikeskusen  Ähijärvel om savvusann, midä saa kaija.

Kae ka Karula riigipargist videot, kon om juttu savvusannast.

Pokumaal Padasoomäe talu

Padasoomäe talon om savvusann, kon talopere ka käü.

Kae viil:

visitpolva.ee

visitvoru.ee