Savvusann logo

Brittidele tutvustatakse meie saunakombeid

Avaldatud: 21 April, 2023

Eesti Sauna Aasta tutvustamise eesmärgil korraldab EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond Suurbritannias, Brightonis Eestit kui puhkuse sihtkohta ja saunamaad tutvustava sündmuse meediale ja lõpptarbijatele. Sündmus toimub mere ääres, […]

Sauna-ülikool veebis

Avaldatud: 22 March, 2023

Sauna-aasta 2023 alustab maailma esimese on-line sauna ülikooliga! Märtsis avab uksed sauna ülikool – loengud toimuvad Zoom keskkonnas teisipäeviti, algusega 19.00. Prii osalemine. Traditsioone austav […]

Sauna-aasta Mõniste muuseumis

Avaldatud: 2 March, 2023

Mõniste Talurahvamuuseum võtab sauna-aasta tegemistest osa, pakkudes nii suitsusauna kasutamise võimalust (https://www.sauna2023.ee/et/saunad-ule-eesti/moniste-talumuuseumi-saunad-10) kui ka saunateemalist haridusprogrammi „Suitsusauna kombestik“ (https://monistemuuseum.ee/muuseumitnnid/suitsusaunapaev/). Muuseumitunnis saab teada, millega sauna köetakse […]

Hiidämi lõunu sanna-aastaga alostusõs!

Avaldatud: 30 December, 2022

Võro keele iistkõnõlõja, Mooska sannatalo pernaanõ Veeroja Eda alostas sanna-aastakka uman sannan. Vana-aastaga süäüüsä vasta vahtsõt aastakka oldas perre ni sõproga savvusannan ja vahtsõnõ aastak […]

Film savvusannasõsarist

Avaldatud: 15 December, 2022

Võromaa juuriga filmitegijä HINTSI ANNA edimäne täüspikk dokumentaalfilm «Savvu­sanna sõsarad» jõud edimäst kõrda lina pääle 2023. aastaga vahtsõaasta­kuul Ameeriga­maal tähtsä Sundance’i filmifestivali dokumentaalfilme võistlusprogrammin. Seo […]

Sanna-aastaga 2023 kallõndre

Avaldatud: 7 November, 2022

Iinolõva sanna-aastaga avvus om Võro Instituut vällä andnu sainakallendri, mille pildijago ja jutukõsõ kõnõlõsõ tunnõt vai kõnnõväärt sannust. Pilte om Võro liinarahvalõ häste teedä liinasannust, […]

Sai sanna

Avaldatud: 23 October, 2022

Rõugõ vald tähüst uma valla 5 aastaga täüssaamise tähtpäivä esierälidse sündmusega – kutsõ inemiisi sanna. Tähtpäivä pidämises kutsuti sannaumanikke üles rehekuu 21. pääväl (21.10.2022) ummi […]

Hämsä talon märgotedi sanna-aastaga 2023 plaane

Avaldatud: 20 June, 2022

Seltskund sanna-huviliidsi sai Hämsaare puhketalon kokko piimäkuun õkva inne täüskuud ja märgotedi, kuimuudu võinu Vana-Võromaal ni Setomaal sanna-aastak nätä olla. Aastak 2023 om vällä hõigat ku […]

Veebikaart UNESCO kotsilõ Eestin

Avaldatud: 10 June, 2022

UNESCO Eesti Rahvuslidsõl Komisjonil om valmis saanu Google’i-põha pääl kaart, kost om nätä, mändse kotusõ, ettevõtmise vai nättüse omma Eestist UNESCO-n. Eesti- ja inglüse keelen […]

Raamat ”Mi uma savvusann” om veebin

Avaldatud: 27 May, 2022

Kümme aastakka tagasi välläantu võrokeeline raamat Võromaa savvusannust om nüüt huviliisile lugõmisõs vai kaemises olõman ilmavõrgun, kaema päset TAST. Paprõ pääl raamatut olõ-i inämb kostki […]